MIASTO
VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019.
VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019.
W pie¶niach propagujemy piękno naszej historii”
VIII Patriotyczne ¦piewanie, tradycyjnie odbyło się w go¶cinnych progach DOK w sali Pegaz. Program i scenariusz opracował Janusz Maniecki, który wspólnie z Iren± Bukalsk± i Romanem Kowalczykiem, sprawnie i dowcipnie poprowadzili imprezę. Prowadz±cy powitali zebranych oraz  zaproszonych go¶ci, w¶ród nich posła Wojciecha Murdzka oraz wicewojewodę dolno¶l±skiego Jarosława Kresę. W wypełnionej do ostatniego miejsca sali rozpoczęło się wspólne ¶piewanie. W ¶piewaniu uczestniczyli nie tylko mieszkańcy miasta, ale również całe rodziny; dziadkowie z wnukami i małżeństwa z dziećmi. Piosenki prezentowane na wielkim ekranie opatrzone były tekstem i dodatkowo wzbogacone zdjęciami, filmami oraz obrazami z dziejów walki o niepodległo¶ć i wojny z Niemieckim oraz Rosyjskim agresorem. Pie¶ni podzielone na cztery tematyczne bloki, jak zwykle szybko trafiły do przekonania obecnych a ich gło¶ny ¶piew słyszany był daleko. Prezentację, teksty pie¶ni i obsługę techniczna zapewnił jak zwykle Mirosław Siedlarski.
Dużo wzruszeń dostarczył uczestnikom imprezy występ "Dwóch pokoleń" - rodzinnej grupy w składzie tata Aleksander i jego dzieci Alicja i Mikołaj, którzy za¶piewali pie¶ń zespołu HORYTNICA - Emilia Plater (tekst i ¶cieżkę muzyczn± udostępnił im zespół Horytnica):
"...Salwami niósł się huk, lecz była¶ wła¶nie tam gdzie kul największy grad
Jak gdyby wierz±c, że już wkrótce spełni się Ojczyzny stary o wolno¶ci sen
I nie zapomnę chwil, jak ukrywała¶ łzy, gdy sztandar run±ł w ¶nieg
Do boju wzniosła¶ go "Za Polskę!" krzyczał kto¶, "Za Polskę!" krzyczał kto¶..."
Ich występ to piękna sztafeta patriotycznych pokoleń. Doskonały przykład współczesnej wymiany do¶wiadczeń i podejmowania niekonwencjonalnych sposobów uczenia historii najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
¦piewanie zakończyło się radosnym od¶piewaniem hymnu państwowego. Wyj±tkow± atmosferę wieczorowi dała pięknie udekorowana sala, wzajemna życzliwo¶ć zgromadzonych a przede wszystkim melodie i słowa wojskowych oraz patriotycznych pie¶ni, bliskich sercu każdego Polaka. Organizatorzy dziękuj± wszystkim uczestnikom za wspólne wspaniałe przeżycia, które już zapisały się w naszej pamięci. Jeste¶my przekonani, że patriotycznych wzruszeń dostarcz± nam w kolejnych latach uroczysto¶ci, które już na trwałe wpisały się w kalendarz i życie naszego miasta. Dwie godziny z polskimi pie¶niami upłynęły szybko i teraz odliczamy czas do dziewi±tej edycji naszej uroczysto¶ci w listopadzie przyszłego roku.
Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległo¶ci”.
VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019.
VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019.
VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019.
VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019.
VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019. VIII Patriotyczne ¦piewanie 2019 - 08.11.2019.
Tekst Janusz Maniecki ORP.
Foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.
Pie¶ń Emila Plater >>