Rzeczpospolita Polska
Głosuj za Polską 13.10.2019.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 14.10.2019.

W Dniu Edukacji Narodowej nauczycielom, wychowawcom, pracownikom placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych składam serdeczne życzenia i podziękowania za ofiarną pracę w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia naszej Ojczyzny. Prowadźcie nasze dzieci i wnuki drogą prawdy, honoru, pokory, męstwa oraz miłości do Polski i bliźniego.
Wierzę, że nowy rząd powiąże wynagrodzenie nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Kwotowo przedstawiałoby się to w taki sposób, że stażysta zarabiałby 3210 zł, nauczyciel kontraktowy 3897 zł., mianowany 4585 zł., a dyplomowany 5273 zł.
Kazimierz M. Janeczko, emerytowany nauczyciel.

NSZZ "Solidarność" wpadła na pomysł nietypowej akcji. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej „S” postanowiła przygotować specjalne pocztówki adresowane do ministra edukacji. 
List do MEN 2019.
- System wynagradzania jest niedomagający, zaniechania sięgają wielu lat. Stąd też nasz pomysł, by system wynagradzania uzależnić od przeciętnego wynagradzania w gospodarce narodowej - stwierdził Ewertowski, który następnie przedstawił szczegóły założeń nowego systemu wynagradzania nauczycieli.
Zgodnie z przygotowaną przez Solidarność koncepcją, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela powinny należeć do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w następujący sposób: dla nauczyciela stażysty miałoby to być 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, dla nauczyciela kontraktowego 85 proc., mianowanego 100 proc., a dyplomowanego 115 proc.
Kwotowo przedstawiałoby się to natomiast mniej więcej w taki sposób, że stażysta zarabiałby 3210 zł, nauczyciel kontraktowy 3897 zł., mianowany 4585 zł., a dyplomowany 5273 zł.
Cały tekst na https://tysol.pl/
Nowy system wynagradzania nauczycieli.
Źródło foto: https://tysol.pl/, zdjęcia wykorzystywane wyłącznie jako prawo cytatu w myśl Art. 29. Prawo cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.