KRAJ
Dziękujemy. 
Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach
Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży! - 19.08.2019.
"Dziecko nie może uczestniczyć w żadnych zajęciach z edukacji seksualnej, wykraczających poza podstawy programowe bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów".
Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach
Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.
Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.
Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.

Pliki:
Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna (PDF)
Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna (DOC)
Podziel się tym materiałem z innymi.
 
Źródło foto: https://opoka.news/apel-komisji-wychowania-katolickiego-kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach, zdjęcia wykorzystywane wyłącznie jako prawo cytatu w myśl Art. 29.
Prawo cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.