KRAJ
Dziękujemy. 
Samorządowa Karta Praw Rodzin to najlepsza gwarancja ochrony podstawowych wartości konstytucyjnych, w tym praw rodziców i dzieci oraz prawnej tożsamości i ustrojowej pozycji małżeństwa - 01.07.2019.
Zaapeluj do przedstawicieli władz lokalnych o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin!
W Twoim imieniu przekażemy nasze wspólne stanowisko wszystkim prezydentom, burmistrzom i wójtom w całej Polsce.
Szanowni Państwo, pragnę Państwa gorąco zaprosić do współpracy przy niezwykle ważnym projekcie. Otóż jestem aktualnie koordynatorem wdrażania w samorządach lokalnych Samorządowej Karty Praw Rodzin. Organizacje działające na rzecz rodziny, w tym m.in.: Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Fundacja Mamy i Taty, CitizenGo Polska, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci i in., przygotowały dokument który może być uchwalany i wdrażany przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Jego celem jest zabezpieczenie na poziomie samorządowym praw rodzin przed naporem ideologii gender, lgbt, seksualizacją itp. a jednocześnie promowanie i afirmacja rodziny. W załączeniu przesyłam Państwu ten dokument w wersji dla gmin. (mamy jeszcze wersję dla powiatów i dla województw). Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc w dotarciu do wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków województw, przewodniczących rad gmin, powiatów, sejmików lub radnych rad każdego ze szczebli samorządu terytorialnego z zachętą do podjęcia pracy nad przyjęciem i wdrożeniem Karty.
Jestem gotów też sam lub ekspertami Ordo Iuris na przyjazd do Państwa i spotkania z chętnymi do rozmowy samorządowcami. Proszę też pomyśleć o zorganizowaniu większego spotkania/konferencji na które mogliby być zaproszeni samorządowcy, ale również działacze społeczni, duchowni i in.
Oczywiście tych z Państwa, którzy pełnią funkcje w samorządzie lokalnym serdecznie zapraszam do bezpośredniej współpracy nad wdrażaniem SKPR. Do dnia dzisiejszego została ona przyjęta przez 11 samorządów z takich miejscowości jak Biała Podlaska, Przasnysz, Rawa Mazowiecka, Łańcut, Łowicz, Radzyń Podlaski i in.
Już teraz zapraszam do wejścia na stronę www.kartarodzin.pl i wyrażenie poparcia dla wdrażania Karty w samorządach lokalnych.
Będę wdzięczny za każdy sygnał i każdy kontakt.
Serdecznie Państwa pozdrawiam!
Paweł Kwaśniak
Tel. 691490049
Konferencja „Samorząd Przyjazny Rodzinie”. Relacja >>