POWIAT
IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego...
IV Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019.
Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji służb Bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze wschodu, trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i Historią – św. Jan Paweł II.
W niedzielę 16 czerwca 2019 Obywatelski Ruch Patriotyczny zaprosił do marszu w Góry Sowie by wspomnieć Żołnierzy Niezłomnych, a szczególnie Jerzego Kaszyńskiego, zamordowanego w dzierżoniowskim więzieniu w 1947 roku. Dzięki wsparciu 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, Uzdrowisk Kłodzkich, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Nadleśnictwa Świdnica udało nam się przygotować atrakcyjny program dla uczestników marszu. Wyruszaliśmy jak zawsze z czterech miejsc – Lasocina, Przełęczy Jugowskiej, Przełęczy Sokolej i Przełęczy Walimskiej. Tuż pod szczytem góry, obok końca nieczynnego od lat wyciągu narciarskiego, na sporej łące ustawiliśmy swoje stanowiska. Obok zjazdu na linie i stanowisk strzeleckich ASG przygotowanych przez żołnierzy, było tradycyjne ognisko, grochówka z kotła a także ekspozycja broni i elementów uzbrojenia wojskowego przywieziona z dalekiej Gdyni z Muzeum Marynarki Wojennej. Było to doskonałym uzupełnieniem głównego celu naszego marszu – czyli pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.
W czasie odpoczynku po marszu znalazł się czas by wspomnieć nie tylko Jerzego Kaszyńskiego ale i innych znanych Niezłomnych – gen. Augusta Fieldorfa „Nila”, płk. Łukasza Cieplińskiego, płk. Witolda Pileckiego a także Danuty Siedzikównej „Inki”. Opowiedzieli o Nich – Jarosław Kresa i niżej podpisany. Poza tym prezes ORP Ireneusz Wagnerowski mówił o celach i zadaniach Stowarzyszenia a Roman Kowalczyk przypomniał organizowane cyklicznie w każdym roku przez ORP imprezy i uroczystości.
Mimo, ze pogoda straszyła deszczem to w czwartej edycji marszu wzięło udział ponad 150 osób. Cieszy to, że obok stałych uczestników, po raz pierwszy była z nami spora grupa nauczycieli, uczniów i ich rodziców z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Przerzeczyna. Jeden z naszych kolegów, członek Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II – Stefan Grefling – ufundował z tej okazji piękny patriotyczny album, który trafi do biblioteki szkoły.
Umiejętne łączenie turystyki, zabawy z wątkami patriotycznymi to celny pomysł na utrwalanie w pamięci kolejnych pokoleń Polaków informacji o niełatwych dziejach naszego kraju. IV Marsz Gwiaździsty uznać wypada za wyjątkowo udaną imprezę.
Po raz pierwszy byli z nami także dziennikarze z lokalnych mediów – doba.pl – za co dziękujemy.

Janusz Maniecki
Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019.
IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019.
IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019.
IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019.
IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019.
IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019.
IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019. IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 16.06.2019.
Foto: Piotr Chałoński oraz Stefan Grefling - KGP Dz.II.