MIASTO
Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019.
Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019.
228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
"Nasze wielowiekowe konstytucyjne dziedzictwo pozwala sądzić, że głęboko rozumiemy istotę praworządności i jej kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju. Także dziś mamy obowiązek podejmowania trudu odpowiedzialności za dobro wspólne, za naszą Rzeczpospolitą" - napisał w liście do uczestników festynu rodzinnego "Vivat Maj, 3 Maj" premier Mateusz Morawiecki.
W każdej dyskusji na przyszłość warto popatrzeć na twórców Konstytucji 3 Maja, na ich miłość ojczyzny, która im dyktowała jak tworzyć to zasadnicze prawo - mówił podczas mszy św. w intencji ojczyzny metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. - Warto popatrzeć na ich zdolność bycia razem, mimo podziałów, dla dobra wspólnego i dla dobra kraju - dodał.

W Dzierżoniowie stało się tradycją, że po mszy św. w intencji Ojczyzny, przed Pomnikiem Losów Ojczyzny spotykają się mieszkańcy miasta, aby oddać hołd i wspomnieć twórców Konstytucji 3 Maja. W tym doniosłym dniu koniecznie należy przytoczyć fragmenty preambuły Konstytucji 3 Maja, które mówią, że poprzez Konstytucję zerwano z polityką „hańbiących obcej przemocy nakazów”. Poczujmy się również dzisiaj odpowiedzialni za to, co dzieje się w Polsce, za niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu. Zerwijmy z klientelizmem, serwilizmem, jurgieltnictwem i donosami do Unii Europejskiej na Polskę. Pamiętajmy, że głównymi celami Konstytucji 3 Maja było ugruntowanie wolności, ocalenie ojczyzny i ochrona jej granic, to przesłanie powinno nas dzisiaj łączyć bez względu na poglądy polityczne. „Nasze wielowiekowe konstytucyjne dziedzictwo pozwala sądzić, że głęboko rozumiemy istotę praworządności i jej kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju. Także dziś mamy obowiązek podejmowania trudu odpowiedzialności za dobro wspólne – naszą Rzeczpospolitą”. Polska jest jedna, a Polacy powinni być solidarną wspólnotą, nie wolno nam o tym zapominać.
Droga jaką nam wytyczyli twórcy Konstytucji i obecnie architekci Dobrej Zmiany zaczyna przynosić owoce. Odzyskaliśmy niepodległość i suwerenność, co prawda powoli, ale podnosimy się z kolan, sami zaczynamy urządzać swój dom – Polskę – tak jak chcemy. To trudne zadanie, jestem przekonany, że pokolenie JP II wykona je. Polska wróciła, jednak podjęta praca nad jej sanacją jest czasochłonna i kosztowna. Bo polskość kosztuje, każdego dnia. Niepodległość zaczyna się w głowach, sercach i duszach. Ogromne zadanie do wykonania mają wszyscy dobrzy nauczyciele, rodzice i dziadkowie, to na nich spoczywa obowiązek, aby opowiedzieć dzieciom i młodzieży o Polsce. O jej historii, tradycji, patriotyzmie i walce o niepodległość. Droga przed nami długa i kręta, ale wierzę, że z Bożą pomocą i ciężką pracą spełnimy marzenia i doczekamy Polski naszych pragnień i oczekiwań, jeżeli nie my to nasze dzieci i wnuki. Te pragnienia dotyczą również naszej lokalnej małej Ojczyzny – Dzierżoniowa. Dzisiaj na czasie jest dewiza z okresu powstania kościuszkowskiego - Wolność, Całość, Niepodległość - jeżeli zapomnimy o niej Polska zniknie z mapy Europy.
Kazimierz M. Janeczko
Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019.
Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019.
Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019.
Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019.
Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019.
Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019.
Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019. Święto Konstytucji 3 maja w Dzierżoniowie - 03.05.2019.
Foto: Piotr Chałoński - STF i Kazimierz M. Janeczko - Klub GP Dz.II.