DZIERŻONIÓW - MUZEUM MIEJSKIE
Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024.
Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024.
II wojna światowa jest dla Polaków wciąż tematem ważkim. Nie mniej istotne z punktu widzenia naszej historycznej świadomości są kwestie związane z zakończeniem tego zbrojnego konfliktu.
Dla Polski jednak rozpoczął się okres walki z nowym, sowieckim okupantem, który już od momentu ponownego wkroczenia na ziemie polskie w styczniu 1944 r. zwalczał wszelkie polskie dążenia do pełnej niepodległości. Rozpoczął się okres aresztowań, przesłuchań, tortur i mordów na żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego. Często w tym celu Sowieci wykorzystywali więzienia, w których nie tak dawno to Niemcy mordowali Polaków.
W tym czasie sprawa polska została zdradzona na arenie międzynarodowej. Podczas konferencji w Jałcie zachodni Alianci zgodzili się na oddanie znacznej części ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w ręce Stalina, a pozostałą część polskiego terytorium oddano pod zwierzchnictwo Rosji sowieckiej. Dodatkowo na Syberii wciąż pozostawało ponad 300 tysięcy deportowanych Polaków. 
(Źródło: https://muzeum1939.pl/)

Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu RP, następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Na zakończenie obchodów złożono kwiaty na pod Pomnikiem Losów Ojczyzny w hołdzie polskim żołnierzom, którzy polegli na wszystkich frontach II wojny światowej oraz w okupowanej Polsce. Następnie grupa lokalnych patriotów przeszła pod Pomnik Żołnierzy Wyklętych, gdzie w intencji pomordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego, modlili się o wieczne spoczywanie i pokój dla Ich Dusz. Organizatorem uroczystości był Urząd Miasta oraz Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie.

Przemówienie Piotra Basistego, pracownika Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie.
"Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej. W tym roku przypada 79. rocznica tego wydarzenia.
Po prawie sześciu latach wojny, w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku, przedstawiciele wojsk niemieckich podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji. Sygnatariuszami z ramienia sił alianckich byli przedstawiciele czterech mocarstw – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Związku Radzieckiego. Chociaż działania wojenne wciąż miały miejsce na Pacyfiku, to dla Europy był to koniec największego konfliktu w historii kontynentu.
Dla Polski oznaczało to zakończenie wojny, która w ciągu sześciu lat kompletnie zniszczyła nasz kraj. Nasza ojczyzna doświadczyła jej wyjątkowo boleśnie. Szacuje się, że życie straciło ponad 20% obywateli Polski. Koszmar wojny odczuły też miliony, które pozostały przy życiu – oprócz terroru i masowych represji narzucanych przez niemieckich i sowieckich okupantów w graniach II RP, ogromne rzesze Polek i Polaków zostały wysiedlone i wygnane choćby na tzw. roboty przymusowe w Niemczech czy zesłani w głąb Związku Radzieckiego, między innymi na daleką Syberię, skąd wielu już nigdy nie wróciło. Trzeba dodać, iż granice naszej ojczyzny uległy zmianie, właśnie na skutek II WŚ - Polska straciła Kresy Wschodnie, a zyskała tzw. Ziemie Odzyskane. Choć niewątpliwie zakończenie II wojny światowej było powodem do radości i od tego momentu mogła rozpocząć się odbudowa zniszczonej ojczyzny, to jednak trzeba pamiętać, że towarzyszyło jej narzucanie władzy komunistycznej. Dla części polskiego podziemia niepodległościowego wiązało się to z dalszą walką, tym razem z sowieckim okupantem.
Pamiętajmy dziś o wszystkich ofiarach II wojny światowej, w szczególny sposób o tych, którzy przelali krew w walce o wolną Polskę. Pamiętajmy także o ofiarach wszystkich późniejszych konfliktów, choćby obecnej wojny w Ukrainie i konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nie zapominajmy, że choć nasz kraj od kilkudziesięciu lat nie doświadczył horroru wojny, to poza granicami Polski, choćby za naszą wschodnią granicą, wciąż giną niewinni ludzie".

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024.

Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024.

Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024.
Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024.
Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024. Uroczystości w 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej - 08.05.2024.
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.