RZECZYPOSPOLITA POLSKA DZIERŻONIÓW
Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.
Święto Narodowe Trzeciego Maja.
Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki wiekopomnego aktu prawnego – Konstytucji 3 Maja. 233 lata temu w Zamku Królewskim w Warszawie przyjęto pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie i drugą na świecie.
(Źródło: https://www.gov.pl/)

 W 11 artykułach opisano ustrój prawny Rzeczypospolitej, zasady funkcjonowania społeczeństwa i państwa oparte na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych. Uregulowano organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Wprowadzono ustrój monarchii konstytucyjnej z silną władzą przedstawicielską. Zastosowano trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W pierwszej polskiej ustawie zasadniczej przyjęto również nowatorskie rozwiązania w zakresie parlamentaryzmu. Władzę ustawodawczą sprawował sejm, złożony z dwóch oddzielnych izb. Posłów uznano za reprezentantów całego narodu, bez związania instrukcjami sejmikowymi. Zniesiono również zasadę liberum veto. Konstytucja 3 Maja była kompromisem królewsko-szlacheckim pomiędzy programem monarchiczno-konstytucyjnym Stanisława Augusta a republikańskim Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego i Hugona Kołłątaja. Stanowiła wyraz głębokiego patriotyzmu jej twórców, była dziełem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu dążącego do zachowania niezależności państwowej.

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja rozpoczęły się mszą św dziękczynną w intencji Ojczyzny w kościele pw. Maryi Matki Kościoła. Po modlitwie, przed Pomnikiem św. Jana Pawła II, uformowała się kolumna, która przeszła na Skwer Solidarności przed Pomnik Losów Ojczyzny. Hymn RP rozpoczął uroczystości, które ubogacone zostały występem artystycznym w wykonaniu dziewcząt z DOK. Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Dariusz Kucharski. Następnie przedstawiciele władz samorządowych, posłowie na Sejm RP, stowarzyszeń, szkół, placówek oświatowo-kulturalnych, duchowieństwa oraz instytucji miejskich złożyli wieńce, wiązanki kwiatów i zapalili znicze. W manifestacji wzięło udział wyjątkowo dużo mieszkańców, to dobry prognostyk na przyszłość. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród (…) — pieśń Marii Konopnickiej, zakończyła patriotyczne spotkanie.
Od lat pamiętamy o tym ważnym akcie prawnym, o którym należy przypominać szczególnie pokoleniu młodych Polaków. Wierzymy, że kolejne Święta Trzeciego Maja będą obchodzone jak zwykle uroczyście i godnie.

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.
Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.

Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.

Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.
 
Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.
Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.
Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.
Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.
Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Uroczystości w Dzierżoniowie - 03.05.2024.
Opracowaniet i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.
Fotografie Piotr Chałoński, Klub GP Dz.II.