DZIERŻONIÓW
Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego - 15.04.2024.
Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego" - 15.04.2024.
W poniedziałek 15 kwietnia 2024 roku w siedzibie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

15 kwietnia 2024 roku Jerzy Pokój Przewodniczący Sejmiku i Cezary Przybylski Marszałek Województwa wręczyli medale zasłużonym Dolnoślązakom. Do sali sesyjnej Sejmiku Województwa przybyło 38 laureatów złotych i srebrnych odznak „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego". Laureaci przybyli z osobami towarzyszącymi, było wiele wzruszeń i radości. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.
Gości powitał Przewodniczący Sejmiku Jerzy Pokój: Szanowni Państwo, jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego budujemy poczucie tożsamości regionalnej Dolnoślązaków. Państwa dokonania świadczą o Waszej olbrzymiej miłości do naszego regionu, dziś Województwa Dolnośląskiego, do ziemi, na którą przyjechaliście być może jeszcze jako dzieci, czy też pierwsi byli przodkowie Waszych rodów.[...]
Bardzo dziękuję za Państwa oddanie i pracę na rzecz Województwa Dolnośląskiego. I właśnie takie uroczystości jak dzisiejsza uświadamiają i pokazują nam jak wyjątkowe i wybitne postaci mieszkają tu w naszym regionie obok nas, a czasami uświadamiają, że to nasi sąsiedzi.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Złotą Odznakę Honorową Pani Beacie Hebzda-Sołogub - organizatorce zdarzeń kulturalno-historycznych i literackich oraz popularyzatorce wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa kulturowego ziemi dzierżoniowskiej. Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką Dni Kultury Żydowskiej w Dzierżoniowie. Wydała wspomnieniową książkę „Dzierżoniowscy Żydzi 1945-1968”. Aktywnie propaguje wśród młodzieży idee historii mówionej. Za swoją działalność została odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz propagowania historii Polski oraz zachowania tożsamości kulturowej regionu.

Przewodniczący Sejmiku Jerzy Pokój - Wszystkim odznaczonym chciałabym złożyć gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową pracę, dokonania i działalność. Prezentowana przez Państwa, wyróżniająca się postawa obywatelska to zarówno przedmiot dumy dla nas, mieszkańców Dolnego Śląska, wzór do naśladowania jak i potwierdzenie tego, iż wszelkie szlachetne idee oraz inicjatywy pozostają wciąż żywe.
Dziękuję raz jeszcze wszystkim za obecność i serdecznie gratuluję odznaczonym.
Źródło:https://umwd.dolnyslask.pl/

Opracowanie Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.