DZIERŻONIÓW
82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024.
82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024.
Uroczystość, organizowana przez Pełnomocnika PiS Jarosława Kresę, Obywatelski Ruch Patriotyczny, Klub Gazety Polskiej Dzierżoniów II i środowiska patriotyczne, odbyła się przy Obelisku Polskiego Państwa Podziemnego na ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie. Następnie była kontynuowana przy grobie płk. Waleriana Tewzadze. Walerian Tewzadze, były żołnierz Wojska Polskiego i AK po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał w Dzierżoniowie jako Walery Krzyżanowski, zachowując w tajemnicy informacje o swojej przeszłości.

27 września 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 4 grudnia 1939 roku premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową. Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. Oprócz struktur wojskowych obejmowało m.in. agendy odpowiedzialne za akcję tajnego nauczania na wszystkich szczeblach oświaty, sądownictwo, działalność propagandową i wywiadowczą. Całość podlegała Rządowi RP na uchodźstwie. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego został ustanowiony uchwałą Sejmu 11 września 1998 r.

Źródło: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/150772,82-rocznica-powstania-Polskiego-Panstwa-Podziemnego-Uroczystosc-w-Krakowie.html
82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024.
     
82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024.
82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024. 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość w Dzierżoniowie - 14.02.2024.
Opracowanie Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II
Fotografie: Krzysztof Bachiński, Stefan Grefling, Klub GP Dz II, archiwum ORP.