DZIERŻONIÓW ZIT 2021-2027
ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024.
ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024.
Dzierżoniów oficjalnie liderem ZIT-u Samorządowcy ziemi kłodzkiej, ząbkowickiej i dzierżoniowskiej wybrali Dzierżoniów na lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. To instrument łączący działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, które pracują na ich zrównoważony rozwój. W największym skrócie i dużym uproszczeniu to zwiększenie szans na więcej inwestycji i działań społecznych w oparciu o unijne środki - mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.
Dziś w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury wicemarszałek Grzegorz Macko, wspólnie z liderem Południowego Obszaru Funkcjonalnego Dariuszem Kucharskim - Burmistrzem Miasta Dzierżoniów oraz w obecności przedstawicieli samorządów z ziemi dzierżoniowskiej, kłodzkiej i ząbkowickiej uroczyście, podpisał Porozumienie Terytorialne w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027.
- Dokładnie 4 lata temu podczas pobytu w Brukseli rozmawiałem z Europejską Komisarz Elisą Ferreirą o skomplikowanej sytuacji Dolnego Śląska oraz dodatkowym wsparciu funduszy europejskich dla południowej części regionu województwa, a dzisiaj podpisaliśmy Porozumienie na kolejne projekty wpływające na rozwój południa Dolnego Śląska – mówi
Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Porozumienie Terytorialne to niezwykle ważny dokument dla całej aglomeracji Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Podpisane dziś porozumienie pozwoli na realizację wielu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których oddziaływanie wykracza poza obszar jednej gminy.
W maju ubiegłego roku samorządowcy z ziemi kłodzkiej, ząbkowickiej i dzierżoniowskiej wybrali właśnie Dzierżoniów na lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.
- Cieszę się, że realizacja podejścia terytorialnego, zaplanowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, wkracza w wymiar praktyczny i będziemy mogli wspólnie realizować przedsięwzięcia w kluczowych dla naszego regionu obszarach
dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko.
Na ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmuje ziemię kłodzką, ząbkowicką i dzierżoniowską, przypada alokacja w wysokości 119,5 mln euro z czego blisko 81 mln eur w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
- Warto wspomnieć, że ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej otrzymał 160 mln EUR, natomiast ZIT Aglomeracji Wrocławskiej czy ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego po 63 mln EUR. Ta różnica wynika z faktu wynegocjowania przez zarząd województwa korzystnej alokacji z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który kierowany jest właśnie konkretnie na południowe obszary naszego województwa – wyjaśnia Grzegorz Macko.
Dostępne środki zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia mieszkańców i obejmować będą m.in. działania z zakresu transformacji środowiskowej, w tym termomodernizację, rozwój OZE oraz rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej i aglomeracyjnej, a także tworzenie przestrzeni dla aktywności fizycznej oraz aktywizacji i integracji społecznej.
- Realizacja podejścia terytorialnego wdrażanego w ramach programu regionalnego jest szansą na zniwelowanie dysproporcji wewnątrzregionalnych, a przygotowane projekty zintegrowane przyczynią się do dynamicznego rozwoju regionu i zaspokajania potrzeb mieszkańców Południowego Obszaru Funkcjonalnego
dodaje Grzegorz Macko.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT) to forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki niej samorządy w porozumieniu z samorządem województwa mogą skuteczniej i efektywniej realizować swoje przedsięwzięcia oraz wypracowywać nowe formy współpracy.


Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Tel. +48 776 93 19
biuro.prasowe@dolnyslask.pl
www.dolnyslask.pl

Porozumienie podpisali Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz lider Południowego Obszaru Terytorialnego burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, w obecności między innymi wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia oraz przedstawicieli samorządów z ziemi dzierżoniowskiej, kłodzkiej i ząbkowickiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia mieszkańców, mobilność miejską i aglomeracyjną oraz na stworzenie przestrzeni dla aktywności fizycznej.
Źródło: https://pow.dzierzoniow.pl/podpisano-porozumienie-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych.html

ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024.
ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024.
ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024.
ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024. ZIT Zawarcie Porozumienia Terytorialnego - 07.02.2024.
Opracowaniei foto: Kazimierz M. Janeczko, Klub GP Dz.II.
Relacja filmowa TV Sudecka>>