MIASTO
Dzierżoniowscy Żydzi 1945 – 1968 - 29.12.2022.
Dzierżoniowscy Żydzi 1945 – 1968
- 29.12.2022.
Fundacja Forum Dialogu między Kulturami zaprasza do odwiedzenia nowo utworzonej strony internetowej pn. Dzierżoniowscy Żydzi. Jej zasób tworzą archiwalne fotografie oraz fragmenty wspomnień wybrane z zarejestrowanych relacji świadków historii - współczesnych dzierżoniowian oraz dawnych żydowskich mieszkańców miasta, a dotyczące różnych aspektów życia dawnej lokalnej społeczności żydowskiej. Część z tych materiałów wykorzystano do opracowania audioprzewodnika w postaci mapy miasta odsyłającej do wspomnianych w narracjach konkretnych miejsc i powiązanej z odsłuchami fragmentów relacji ustnych oraz archiwalnymi zdjęciami. Mapa pozwala odwiedzić miejsca odnoszące się do powojennej historii społeczności żydowskiej Dzierżoniowa utrwalone w pamięci jego dawnych i obecnych mieszkańców. Strona jest dostępna pod adresem: http://dzierzoniowskiearchiwum.pl/za4568.html

Partnerzy: Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Źródło: Fundacja Forum Dialogu między Kulturami