DZIERŻONIÓW

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022.
Czym tak naprawdę było Polskie Państwo Podziemne? Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące w czasach II wojny światowej, dokładniej od 27 września 1939 r. do stycznia 1945 r. Nazwa „Polskie Państwo Podziemne” po raz pierwszy w okupowanej Polsce pojawiło się 13 stycznia 1944 r. na łamach „Biuletynu Informacyjnego”
Powstało 27 września 1939 r. Służba Zwycięstwu Polski od początku stawiała sobie za cel prowadzenie walki z okupantami na całym obszarze II Rzeczypospolitej. Zadanie to okazało się niezwykle trudne na wschodnich ziemiach okupowanej Polski, poddanych terrorowi ZSRS.. Rozkaz jej powołania wydał dowódca obrony Warszawy gen. Juliusz Rómmel, działając na mocy pełnomocnictw udzielonych mu przez Naczelnego Wodza.
Pierwszym dowódcą SZP został gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Miał wielkie doświadczenie w prowadzeniu działań konspiracyjnych wyniesione z czasów służby w Polskiej Organizacji Wojskowej. Nominację na stanowisko otrzymał z rąk gen. Juliusza Rómmla, upoważnionego przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do dowodzenia resztkami wojsk polskich walczącymi z najazdem Niemiec i ZSRS. Rozkaz Rómmla powierzający Tokarzewskiemu „prowadzenie dalszej walki o utrzymanie niepodległości i całości granic” sprawił, że Służba Zwycięstwu Polski stała się legalnym kontynuatorem instytucji II Rzeczypospolitej. SZP nie działała długo – 13 listopada 1939 r. gen. Władysław Sikorski rozwiązał organizację, na jej miejsce tworząc Związek Walki Zbrojnej.
Pod terminem Polskie Państwo Podziemne kryje się całość różnych struktur konspiracyjnych, podległych Delegatowi Rządu RP na Kraj, który reprezentował Rząd RP na uchodźstwie. W skład Delegatury wchodziło wiele jednostek organizacyjnych (departamentów, biur, komitetów), których zakres obowiązków pokrywał się z odpowiednimi organami administracji przedwojennej, w tym terenowej. Dzięki temu Delegatura tworzyła sprawnie działającą strukturę cywilną, zajmującą się normalnym funkcjonowaniem państwa i przygotowaną do przejęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny.
Po za pionem administracyjnym oraz wojskowym (ZWZ, od lutego 1942 r. Armia Krajowa) częścią składową Polskiego Państwa Podziemnego był także ruch wydawniczy, artystyczny i przede wszystkim oświatowy (tzw. tajne komplety), w ramach którego funkcjonowało prawie 2 tys. szkół średnich oraz liczne uczelnie wyższe w Warszawie, Krakowie, Wilnie i Lwowie. Po upadku powstania warszawskiego większość centralnych instytucji PPP przeniosło się do Częstochowy.
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego został ustanowiony uchwałą Sejmu RP z dnia 11 września 1998 r. Wyrażała ona szczególną wdzięczność i szacunek twórcom, ofiarnym działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego, a także tym wszystkim, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach, z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny.
https://histmag.org/Dzis-obchodzimy-Dzien-Podziemnego-Panstwa-Polskiego-5913

Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa oraz przewodniczący rady miejskiej zaprosili na obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, 27 września o godz. 11.00. Uroczystości odbyły się przy obelisku przy obelisku Polskiego Państwa Podziemnego przy skrzyżowaniu ul. Złotej i Piastowskiej. Rozpoczęły się o godz. 11.00 odśpiewania hymnu państwowego. W programie uroczystości organizowanej przez Muzeum Miejskie Dzierżoniowa było również złożenie wiązanek kwiatów i zniczy oraz odegranie hymnu Polskiego Państwa Podziemnego („Naprzód, do boju żołnierze”).

Naprzód, do boju, żołnierze,
Polski Podziemnej. Za broń!
Boska potęga nas strzeże.
Woła do boju nas dzwon.

Godzina pomsty wybija
Za zbrodnie, mękę i krew.
Do broni! Jezus, Maryja!
Żołnierski woła nas zew. [...]

Niepodległościowe środowiska patriotyczne Dzierżoniowa reprezentowali: wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, asystent wicewojewody Romuald Adamus, radni RM Kazimierz Szabat i Zbigniew Zeń. Członkowie PiS Piotr Pieszczoch oraz ORP Stefan Grefling i Kazimierz Janeczko.W uroczystości uczestniczyły delegacje uczniów ze wszystkich dzierżoniowskich szkół podstawowych.

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022.
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022.
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022.
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 27.09.2022.
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.
Relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=GOG-B9oyi0Y