DZIERŻONIÓW

Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Praca i Pasja" - 20.09.2022.
Z okazji 10. rocznicy podpisania przez Polskę Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury zorganizowano obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Praca i Pasja". Organizatorem przedsięwzięcia jest Tadeusz Skrzypek – przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Celem akcji jest udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym i rozwianie ich wątpliwości w zakresie codziennych problemów, rehabilitacji społecznej i zawodowej. Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością mają także zintegrować opiekunów ze swoimi podopiecznymi oraz przekazać pracodawcom szereg korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Równie istotną kwestią, na którą organizator chce zwrócić uwagę są zasady i przepisy związane z dostępnością w aspekcie niezależnego życia.
Do udziału zostało zaproszonych wiele instytucji i tematycznych styowarzyszeń, w tym: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – inspektorat w Dzierżoniowie, Fundacja “Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy taroście Dzierżoniowskim, Zespół ds. Niepełnosprawności przy Burmistrzu Dzierżoniowa, Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe w Dzierżoniowie, Miejsko-powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz OPS Dzierżoniów.
Uczestnikami wydarzenia były instytucje związane z zatrudnieniem, a także organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne, osoby z niepełnosprawnościami i potencjalni pracodawcy, którzy chcieliby dowiedzieć się na jakich warunkach można zatrudniać osoby niepełnosprawne. Podczas wydarzenia można było uzyskać informacje od licznych ekspertów na temat rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnych, czy jakie korzyści mogą mieć pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami.
Źródło: https://dzierzoniow.naszemiasto.pl/dzien-osob-z-niepelnosprawnoscia-praca-i-pasja-2022-w/ar/c10-9004061

Tadeusz Skrzypek, przewodniczący PSRdoSON,  wspólnie z burmistrzem Dariuszem Kucharskim powitali uczestników obchodów. Prezes rzeczowo omówił założenia obchodów. Szeroko przedstawiał zagadnienia dotyczące problemów osób z niepełnosprawnościami szczególnie osób z wadami wzroku, słuchu i ruchu.
- Pan Skrzypek bardzo zaangażowany w sprawy niepełnosprawnych, niestety pominął problemy części osób u ktorych kalectwo jest niewidoczne. Mnie - stomikowi - zabrakło informacji na ten temat. Osoby ze stomią w Polsce są nadal marginalizowane i wykluczane z życia społecznego i zawodowego. Nie mając wsparcia i pomocy, doświadczając nie korzystnych konsekwencji z racji choroby nowotworowej, ograniczamy swoją aktywność Dotego dochodzą ciągle zmiany w sferze refundacji i dostępie do sprzętu stomijnego oraz środków pielęgnacyjnych. Mając na względzie powyższe, decyzją walnego zgromadzenia delegatów POL -ILKO w czerwcu 2022 r. uchwalono Tydzień Godności Osób ze Stomią w Polsce, który odbędzie się od 1 do 7 października.  Chcemy propagować m.in. prawo stomików do godnego pełnego aktywnosci zycia, większą otwartość społeczeństwa na stomikow i odwrotnie, zdrowy, tryb zycia większy udział Polaków w badaniach profilaktycznych - powiedział Kazimierz uczestnik spotkania.
- Pacjenci często muszą się zmierzyć ze wstydem. Słyszą np. że „to co inni mają z tyłu oni mają z przodu”. Wciąż brak jest akceptacji dla tej metody leczenia. Gdy pada słowo: „stomia” skojarzenia są jednoznaczne: że to coś co śmierdzi, a w dodatku może być zaraźliwe, więc lepiej trzymać się od takich osób z daleka. Niestety takie opinie wciąż można spotkać – mówi psycholog Bianca-Beata Kotoro.

PROJEKT ZMIAN W REFUNDACJI
8 lipca 2022r, Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych. POL-ILKO podjęło wszelkie starania celem zmiany tego projektu. Ukazało się juz kilka reportaży artykułówna ten temat. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami parlamentu, Rzecznikiem Praw Pacjentów oraz członkami Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia informacje są dostępne na stronie www.polilko.pl oraz na naszym profilu Facebook Zarząd Główny POL-ILKO.

Działając na rzecz osób niepełnosprawnych należy w miarę możliwości objąć radą i pomocą wszystkich potrzebujących dotknętych niepełnosprawnościami.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 – „Praca i Pasja”  Urząd Marszałkowski Województwa Dolniśląskiego >>

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem
Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem
Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem
Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem
Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.