POWIAT
Projekt uchwały nr... Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26.03.2019.
Projekt uchwały nr… Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia … zmieniającej uchwałę nr XXXIV/241/13 z dnia 27.08.2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski.

Projekt uchwały PiS.

Foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.