MIASTO
Klub Radnych PiS w RM Dzierżoniów.
Projekt uchwały... 
Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA złożony przez Klub Radnych PiS „w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów w prawo własności tych gruntów”.
Samorząd może a nawet powinien rozpoznać możliwości zwiększenia bonifikaty dla mieszkańców swojej gminy.
Foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.