jczyzny 
ŁAGIEWNIKI
82. rocznica deportacji Polaków na Sybir. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022.

Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022.

20 lutego odbył się kolejny, już XXI Dzień Kresowiaka, dzięki któremu nawet ci najmłodsi mieszkańcy gminy mogą jeszcze lepiej zrozumieć swoją tożsamość.

Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami...
Dziesiątego lutego bydlęce wagony
Wywlokły z wschodnich Kresów w lodem skute strony
Północnego bieguna i śniegów Sybiru,
Pod sztychami wschodniego Heroda karnych zbirów,
Ponad dwieście tysięcy Polaków: osadników
Wojskowych, rodzin KOP-u, policjantów, leśników!
Matko - dzieci wleczonych w mróz na stację saniami [...]


Zapłonęło „Światło Pamięci” w 82. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Wschód Zapaleniem zniczy na torach kolejowych przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku uczczono w środę wieczorem pamięć ofiar deportacji na Wschód w 82. rocznicę pierwszej masowej wywózki polskich obywateli. Rozpoczęła się ona w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. Pierwsza wywózka była największa – ok. 140 tys. osób – i najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar. Deportowano wtedy m.in. wielu mieszkańców Białegostoku i okolic. (https://dzieje.pl/wiadomosci/, IPN Deportacje Polaków w głąb Związku Sowieckiego).

"Większość mieszkańców gminy Łagiewniki to osoby, które swoje korzenie mają na Kresach Wschodnich. Wielu z tych, którzy tam się urodzili już odeszło, ci, którzy jeszcze żyją, przyjechali na ziemie odzyskane mając zaledwie kilka lat. Mimo wszystko pamięć o tym skąd pochodzą i jaką mają historię jest wśród mieszkańców ciągle żywa. Ogromna w tym zasługa Dnia Kresowiaka. 20 lutego br. odbyła się już 21. edycja tego lokalnego święta, które od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Podczas niedzielnej uroczystości Powiat Dzierżoniowski reprezentował starosta Grzegorz Kosowski. W obchodach wzięli udział także między innymi: posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska, wójt gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki Dobromiła Szachniewicz, burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enözel, burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski, wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, a także radni powiatowi i gminni.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., w kościele pw. MB Częstochowskiej, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, a po niej delegacje władz samorządowych i państwowych, a także przedstawiciele organizacji i instytucji lokalnych złożyli kwiaty przed Pomnikiem Kresowiaków.
Choć jak twierdzą organizatorzy poprzednie edycje przyciągały jeszcze większe tłumy, to jednak sala GOKBiS w Łagiewnikach ledwo pomieściła tych, którzy pragną kultywować pamięć o swoich korzeniach. Tam odbyły się dalsze obchody pod hasłem „Zaśpiewajmy o kresach” uświetnione występem najmłodszych mieszkańców gminy z przedszkola „Na Akacjowym Wzgórzu” oraz chórów „Legato” i „Canzona” wykonujących pieśni kresowe. Można było również wysłuchać wspomnień pani Adeli Trochym o dzieciństwie spędzonym na kresach".
Żródło: https://swidnica.gosc.pl/

Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022.
Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022.
Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022. Łagiewniki pielęgnują pamięć o swoich korzeniach - 20.02.2022.
Foto: archiwum GOKBiS w Łagiewnikach.
Opracowanie: Kazimierz M. Janeczko, Klub GP Dz.II.