jczyzny 
MIASTO
82. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2022.

82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022.

Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami...
Dziesiątego lutego bydlęce wagony
Wywlokły z wschodnich Kresów w lodem skute strony
Północnego bieguna i śniegów Sybiru,
Pod sztychami wschodniego Heroda karnych zbirów,
Ponad dwieście tysięcy Polaków: osadników
Wojskowych, rodzin KOP-u, policjantów, leśników!
Matko - dzieci wleczonych w mróz na stację saniami [...]


Zapłonęło „Światło Pamięci” w 82. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Wschód Zapaleniem zniczy na torach kolejowych przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku uczczono w środę wieczorem pamięć ofiar deportacji na Wschód w 82. rocznicę pierwszej masowej wywózki polskich obywateli. Rozpoczęła się ona w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. Pierwsza wywózka była największa – ok. 140 tys. osób – i najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar. Deportowano wtedy m.in. wielu mieszkańców Białegostoku i okolic. (https://dzieje.pl/wiadomosci/, IPN Deportacje Polaków w głąb Związku Sowieckiego).

By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń, Związek Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej, Burmistrz Dzierżoniowa, Starosta powiatu i Muzeum Miejskie Dzierżoniowa zaprosili na obchody 82. Rocznicy I Deportacji Polaków na Sybir. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele Związku Sybiraków, Grzegorz Kosowski - starosta, Dariusz Kucharski burmistrz, Eugeniusz Kuszka prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, Irena Bukalska przedstawiacielka Biura Poselskiego PiS oraz mieszkańcy Dzierżoniowa.

- Decyzja o deportacji Polaków w głąb ZSRR została podjęta na Kremlu przez Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a zaakceptowana przez Stalina, Mołotowa, Berię, Chruszczowa i innych. Ci sami podjęli decyzję o likwidacji w Katyniu i innych miejscach kaźni polskich oficerów internowanych w Sowieckiej Rosji po dokonanej 17 września 1939 sowieckiej agresji na Polskę - powiedział Eugeniusz Kuszka.
- Dziś pamięć o zesłańcach sybiru jest wciąż żywa, nie tylko dzięki wspomnieniom osób, którym udało się wrócić do ojczyzny, ale także dzięki wielu organizacjom, instytucjom, szkołom, które czczą pamięć rodaków poległych na dalekich rubieżach dziewiczej Syberii. O historii tej nie wolno nam zapomnieć, musi być pielęgnowana i przekazywana dalej młodszym pokoleniom - podreślił Dariusz Kucharski.

- W tych dniach nie możemy zapomnieć o ofiarach katastrofy Smoleńskiej, którzy zginęli w drodze do Katynia - powiedział Kazimierz Szabat. Wybuchy w kadłubie i na skrzydle TU154M oraz działania Rosjan przyczyniły się do katastrofy smoleńskiej; świadczą o tym m.in. obecność heksogenu i trotylu na szczątkach wraku tupolewa oraz charakterystyczne dla eksplozji rozmieszczenie ciał ofiar - wynika z wyemitowano filmu podkomisji smoleńskiej - przypomniał. Czas najwyższy skutecznie rozpowszechnić wiadomości na ich temat, aby pamięć o ich walce i poświęceniu uświadomiła wszystkim, jak wielkie jest pragnienie prawdy i wolności - dodał.
Przed Pomnikiem Losów Ojczyzny przedstawiaciele ORP zapalił znicz pamięci i minutą ciszy uczcił pamięć ofiar katastrofy.

82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022. 82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022. 82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022. 82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022. 82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022. 82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022.
82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022. 82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022. 82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022. 82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022. 82. rocznica deportacji Polaków na Sybir - 10 luty 2022. Według raportu Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Katastrofy w Smoleńsku, na pokładzie samolotu Tu-154 doszło do serii wybuchów. Pierwszy zniszczył lewe skrzydło. Nastąpił, gdy maszyna była na wysokości od sześćdziesięciu do stu metrów - 10 luty 2022.
Foto: archiwum UM Dzierżoniów.
Tekst: Kazimierz M. Janeczko, Klub GP Dz.II.