MIASTO
Pamięci majora Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2022.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022.

Przed 77 laty, 27 stycznia 1945 r. zajęty został niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz. W obozach KL Auschwitz Niemcy w latach 1940-1945 zamordowali - według szacunków historyków
- ok, 1,3 mln osób, głównie Żydów, Polaków i Romów.
27 stycznia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Auschwitz. Gorzki smak wyzwolenia
Koniec KL Auschwitz nastąpił 27 stycznia 1945 r. Tego dnia żołnierze 60. armii 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej zajęli rozległy obszar obozowy. W Auschwitz, Birkenau i Monowitz wyzwolenia doczekało około siedmiu tysięcy więźniów, w tym kilkaset dzieci. Więźniowie witali żołnierzy radzieckich jak autentycznych wyzwolicieli, ci zaś przekraczali bramy obozowe w pełni świadomi historycznej doniosłości wypełnionego zadania. Paradoks tkwił wszakże w tym, że żołnierze będący formalnie przedstawicielami totalitaryzmu stalinowskiego przynieśli wolność więźniom totalitaryzmu hitlerowskiego.
Większość więźniów całego kompleksu obozowego w liczbie blisko 60 tysięcy osób została wcześniej ewakuowana w tzw. marszach śmierci na zachód. Od 2005 r. dzień 27 stycznia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Auschwitz nie jest jedynie symbolem ludobójstwa dokonanego na europejskich Żydach. Pierwszymi jego więźniami byli Polacy. 14 czerwca 1940 r. z więzienia z Tarnowa do Auschwitz przybyło 728 polskich więźniów politycznych; nadano im numery obozowe od 31 do 758. Więźniowie z numerami obozowymi od 1 do 30 byli to kryminaliści niemieccy przybyli z Sachsenhausen, pełnili oni funkcję kapo. Oświęcimski obóz wykorzystywany był do terroryzowania ludności okupowanej Polski oraz do dekapitacji istotnej części jej elit: działaczy politycznych, urzędników, wojskowych, naukowców, nauczycieli, sportowców, harcerzy, prawników, lekarzy i duchownych. Po wybuchu Powstania Warszawskiego do obozu Niemcy deportowali ludność cywilną Warszawy, w tym kobiety i dzieci. Szacuje się, że w KL Auschwitz uwięziono ok. 150 tys. Polaków, zginęło – 75 tysięcy.
Wraz z wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. pojawili się w obozie sowieccy jeńcy. Szacuje się, że do KL Auschwitz trafiło co najmniej 15 tysięcy jeńców. Trzy tysiące zabito wkrótce po przywiezieniu do obozu. Byli pierwszą grupą więźniarską w obozie Auschwitz, której tatuowano numery ewidencyjne.
Lata 1942–1944 to masowe zabijanie w komorach gazowych Żydów, z czego połowę zamordowanych pochodziło z Węgier, przybyłych do Auschwitz-Birkenau w ostatnim roku jego funkcjonowania. Warto wspomnieć, że większość polskich Żydów zamordowano w ośrodkach zagłady akcji Reinhardt, które poza Majdankiem, zostały całkowicie zniszczone i zrównane z ziemią przed nadchodzącą ze wschodu Armią Czerwoną. W Bełżcu, Sobiborze i Treblince na terenie Generalnego Gubernatorstwa zamordowano o dwa miliony Żydów więcej niż w KL Auschwitz-Birkenau.
Niedaleko Auschwitz wzniesiono w latach 1942–1943 wielki obóz przemysłowy Monowitz wraz z filiami, gdzie średnio po trzech miesiącach więźniowie umierali z wycieńczenia. Współpraca SS z przemysłem niemieckim odgrywała kluczową rolę w ekspansji KL (przedsiębiorstwo IG Farben było głównym beneficjentem tego obozu).[...]
Większość byłych więźniów balansowała na krawędzi pomiędzy życiem i śmiercią. Potrzebowali natychmiastowej pomocy. Dwa radzieckie szpitale polowe, przybyłe na teren obozu, nie były w stanie na dłuższą metę samodzielnie sprostać temu zadaniu. Na szczęście w ciągu zaledwie kilku dni krakowski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował pomoc. Już 5 lutego do Auschwitz przybyła grupa 38 wolontariuszy, której przewodził inicjator całego przedsięwzięcia: doktor Józef Bellert.[...]http://janzaryn.pl/?p=5224
Sowieci w Auschwitz. Czerwona propaganda ukryła ten rozdział >>
Józef Bellert lekarz, który przywrócił do zdrowia 4400 więźniów Auschwitz-Birkenau >>
Józef Bellert – Praca polskich lekarzy i pielęgniarek w Szpitalu Obozowym PCK w Oświęcimiu po oswobodzeniu obozu >>

Uroczystość upamiętniającą 77. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do KL Auschwitz-Birkenau przygotowało Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie. Przed Synagogą Miejską spotkali się przedstawiciele samorządów: powiatowego ze starostą na czele, miejskiego z burmistrzem i przewodniczącym RM oraz przedstawiciele muzeum, partii PiS oraz mieszkańcy miasta. Pracownik nuzeum wygłosił krótkie przypomnienie genezy powstania Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, po czym delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze pamięci.

Wieczny odpoczynek racz IM dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj IM świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Cześć Ich pamięci!

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 27.01.2022.
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko, Klub GP Dz.II.