MIASTO
Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! - 22.01.2022.

Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! - 22.01.2022.

Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

Umieć powiedzieć „nie” często jest drogą do wolności. Powiedzieć „nie”, gdy inni poddają się, skłaniają karki, albo milczą. Wstać i rzucić prosto w twarz, odważnie: „Nie!”. Polacy mówili „nie” Rosjanom na wiele lat przed nocą styczniową. Nie godzili się na wszystkie drobne i większe szykany, na wojsko na ulicach, na aresztowania ludzi i wsadzanie do Cytadeli. Na śledztwa, wywózki, na kajdany, na szubienice. [...]
 Gdy ludzie skrzykiwali się na Mszę Św. za Ojczyznę, Rosjanie wydawali jej zakaz. To zmieniano intencję. Msza była za dusze śp. Adama, Juliusza i Zygmunta. Każdy wiedział, o kogo chodzi i jaka jest prawdziwa intencja. Ale to też był okrzyk „Nie!”. Owe manifestacje, modlitwy, procesje i śpiewy „Boże, coś Polskę!” także były głosem sprzeciwu. Moskale strzelali do manifestantów, mordowali ich: najpierw Pięciu Poległych, a potem setki ludzi na placu Zamkowym 8 kwietnia 1861 roku. Im jednak mocniej batem uderzali, tym bardziej Polacy odpowiadali – „Nie!”. [...] (Tomasz Łysiak dla Niezależna.pl: Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom!)

22 stycznia w 159-rocznicę wybuchu powstania dzierżoniowskie środowiska patriotyczne upamiętniły Powstańców Styczniowych. Kwiaty przed Pomnikiem Losów Ojczyzny złożył między innymi wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, przewodniczący ORP Ireneusz Wagnerowski, przewodniczący Stowarzyszenia Młodych Patriotów oraz przedstawiciel posła Michała Dworczyka. Podkreślili że kultywowanie historii jest ważne dla każdego kto ceni wolność.
Wydarzenia inicjowane przez patriotów, bardzo dobrze wpisują się w nurt popularyzowania i utrwalania w świadomości społecznej oraz przekazywania kolejnym pokoleniom bogatego dziedzictwa narodowego oraz w program zmiany polityki historycznej. Ta data na dobre zagościła w naszej dzierżoniowskiej rzeczywistości. Przypomina nie tylko o tych wspaniałych bohaterach, którzy poświęcili życie dla Ojczyzny, dla wolności. Ma również ogromne znaczenie w kształtowaniu patriotyzmu w młodych ludziach.

Cześć i chwała dla bohaterów wolnej Polski, którzy łapiąc za broń w 1863 roku krzyknęli Moskalom prosto w twarz: „Nie!”. Echo tego okrzyku niosło się bardzo długo. Podchwycili go inni. Zwycięstwo przyszło ponad pół wieku później.

Kazimierz M. Janeczko

Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022. Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022. Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022. Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022. Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022. Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022.
Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022. Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022. Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022. Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022. Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022. Noc styczniowa – Polska mówi „Nie” Rosjanom! Uroczystości w Dzierżoniowie - 22.01.2022.
Foto: Piotr Chałoński, Klub GP Dz.II.