POWIAT
„Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021.
„Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021.

W akcję #MuremZaPolskimMundurem włączyli się uczniowie klasy 2 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej gmina Łagiewniki.

Mamy nadzieję, że kartki oraz rysunki, które wykonaliśmy, podniosą na duchu obrońców naszych granic na wschodzie - funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego, WOT oraz Policji Państwowej.
Pozdrawiam cieplutko, mgr Monika Kędzierska - edukacja wczesnoszkolna, plastyka-wych. kl. 2.
PS. Osobiście jestem niezmiernie dumna z moich dzieciaków! - napisała wychowawczyni.
 W "Wizji szkoły" czytamy - Szkoła Podstawowa w Olesznej jest miejscem, w którym proces nauczania-uczenia się stanowi radosne przeżycie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Wszystkie działania szkoły ukierunkowane są na potrzeby dziecka, jego rodziny i środowiska. Wyzwala szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający całe życie. Rozwija poczucie dumy z osiąganych wyników. Jest otwarta na wyzwania współczesności – stawia na wszechstronne kompetencje, aktywność i samodzielność.[...]
W Misji szkoły czytamy m.in.: Kultywowanie tradycji ,poszanowanie historii narodu i państwa polskiego ,jako warunku prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w społeczeństwie.[...]
Absolwent szkoły to: patriota - zna historię swojej wsi, regionu, kraju szanuje tradycje regionalne i zawodowe, ma szacunek do symboli narodowych i poczucie tożsamości narodowej.[...]

„Uczniowie wykonali rysunki na znak jedności i poparcia dla działań polskiego rządu w obronie naszych granic, granic Unii Europejskiej, cywilizacji euroatlantyckiej - powiedziała pani Monika Kędzierska, wychowawczyni klasy 2. - Polska zdaje lekcję w obronie granic Europy. Tak jak w ubiegłych wiekach husaria – młot bojowy polskiej armii, powstańcy, żołnierze Wojska Polskiego walczyli w obronie RP o wolność i niepodległość, pisarze walczyli piórem, muzycy walczyli muzyką, malarze obrazami historycznymi, tak my dzisiaj rysunkami i laurkami wyrażamy stanowczo nasze poparcie dla żołnierzy - dodała.

Na ręce pani Moniki, dyrekcji szkoły, wszystkich nauczycieli oraz rodziców składam wielkie podziękowania i gratulacje. Każdy patriotyczny gest a taki wykonali wasi uczniowie, motywuje żołnierzy mocniej do działania. A dobre słowo ma największą moc sprawczą.
Kazimierz M. Janeczko, redaktor naczelny serwisu.
Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
„Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021.
„Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021.
„Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021. „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie z Olesznej wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy - 20.11.2021.    

Tekst: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II,
foto: Monika Kędzierska, SP w Olesznej..