POWIAT
Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021.
Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021.

Śladami stanu wojennego 40. rocznica pamięci o zamordowanych i prześladowanych w stanie wojennym - 13.12.2021.

W związku z przypadającą w tym roku czterdziestą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami, we współpracy partnerskiej z NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie oraz Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, realizowała projekt „Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej”. Jego efekty zobaczyliśmy 19 listopada br. w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury o godzinie 17.00. W programie m.in. prezentacja Archiwum Solidarności i wystawy „Dekada przełomu na ziemi dzierżoniowskiej, 1980-1989” powstałej w oparciu o relacje mówione świadków historii i ich prywatne archiwalia związane z tematyką projektową". Światkowie historii otrzymali pbllikację Beaty Hebzdy-Sołogub "Czasy Solidarności we wspomnieniach dzierżoniowian 1980-1989", dyplom z podziękowaniami za udział w projekcie oraz pamiątkową fotografię.
Na zakończenie spotkania na wniosek pana Władysława Kroczaka, został zredagowany i podpisany przez zebranych list w ramach akcji #DumaiSzacunek w którym m.in. czytamy: Funkcjonariusze Straży Granicznej, policji, służb specjalnych, żołnierze - dziś czuwacie na wschodniej granicy. Oddaliście się całkowicie służbie, z daleka od waszych domów, od rodzin, by chronić Polskę. Szacunek dla Was! Dziękujemy!
„40. rocznica pamięci o zamordowanych i prześladowanych w stanie wojennym”.
W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.
Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji milicji i wojska, użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.
Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021.
Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021.
Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021.
Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021.
Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021.
Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021.
Akcja #DumaiSzacunek. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Akcja #DumaiSzacunek. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Akcja #DumaiSzacunek. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Akcja #DumaiSzacunek. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Akcja #DumaiSzacunek. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021. Akcja #DumaiSzacunek. Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej - 19.11.2021.

Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II,
foto: Piotr Chałoński, Klub GP Dz.II..