MIASTO
IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021.
IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021.
103. Rocznica Odzyskania Niepodległo¶ci przez Polskę w Dzierżoniowie rozpoczęła się IX Patriotycznym ¦piewanie w Kinoteatrze "Zbyszek". W tym roku impreza miała inny charakter, był to wspaniały koncert pie¶ni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Patronat Honorowy obięła: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w osobie Szef KPRM Michał Dworczyk oraz Dolno¶l±ski Urz±d Wojewódzki, który reprezentował Wicewojewoda Jarosław Kresa.
Koncert rozpocz±ł się Hymnem Państwowym i wzruszaj±c± pie¶ni± autorstwa ks. Karola D±browskiego "Ojczyzno ma". Pie¶ń została napisana w latach 80-tych, tuż po ogłoszeniu Stanu Wojennego. ¦piewali¶my j± na Mszach ¦więtych za Ojczyznę, w ko¶ciele pw. Maryi Matki Ko¶cioła. Pie¶ń "Ojczyzno ma", bardzo szybko przedostała się do ¶wiadomo¶ci Polaków. Stała się obok Roty nieoficjalnym hymnem Solidarno¶ci.
Koncert otworzyła Irena Bukalska, dyrektorka biura poselskiego Michała Dworczyka. W wyst±pieniu powiedziała: "Pamiętaj±c o tych, którym zawdzięczamy wolno¶ć naszej Ojczyzny, już po raz dziewi±ty spotykamy się Dzierżoniowianie na Patriotycznym ¦piewaniu. Wy¶piewamy Im nasz± wdzięczno¶ć, szacunek, hołd. Nim jednak rozpocznie się koncert, wspierajmy modlitw± naszych bohaterów, którzy na sztandarach nie¶li hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” i z pie¶ni± „Bogurodzica” szli do boju, na piersiach nosili ryngrafy z wizerunkiem Matki Bożej. Oni wszyscy, jak żołnierze z Westerplatte, prosto do nieba czwórkami szli…
Nasz± modlitwę i koncert dedykujemy również funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policjantom i Żołnierzom WP oraz WOT, którzy dniem i noc± chroni± granicę Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej.
Sytuacja wobec której stanęli¶my jest testem na nasz patriotyzm i odpowiedzialno¶ć za Ojczyznę. Nasze my¶li i wsparcie powinny dzi¶ być kierowane w stronę tych, którzy broni± naszej wschodniej granicy".
Naród, który traci pamięć przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmuj±cych dane terytorium… 
- dodała.
Ks. Jarosław Le¶niak odmówił modlitwę za żołnierzy poległych w walkach o odzyskanie niepodległo¶ci Ojczyzny oraz za żołnierzy Straży Granicznej, WP, WOT i Polskiej Policji, broni±cych integralno¶ć naszej granicy. Powiedział, że od całego społeczeństwa należy im się szacunek i podziękowanie za ich pracę i ochronę Polski. Dziękujemy Wam Obrońcom polskich granic - zakończył modlitwę.
W koncercie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy miasta, ale również całe rodziny; dziadkowie z wnukami i małżeństwa z dziećmi. Wyj±tkow± atmosferę wieczorowi dała pięknie udekorowana sala, wzajemna życzliwo¶ć zgromadzonych a przede wszystkim melodie i słowa wojskowych oraz patriotycznych pie¶ni, bliskich sercu każdego Polaka. Organizatorzy dziękuj± wszystkim uczestnikom za wspólne wspaniałe przeżycia, które już zapisały się w naszej pamięci. Jeste¶my przekonani, że patriotycznych wzruszeń dostarcz± nam w kolejnych latach uroczysto¶ci, które już na trwałe wpisały się w kalendarz i życie naszego miasta. Dwie godziny z polskimi pie¶niami upłynęły szybko i teraz odliczamy czas do dziesi±tej edycji naszej uroczysto¶ci w listopadzie przyszłego roku.
Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległo¶ci”.
IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021.
IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021.
IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021.
IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021.
IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021.
IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021. IX Dzierżoniowskie Patriotyczne ¦piewanie - 10.11.2021.
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.
Relacja filmowa TV Region >>

Relacja filmowa TV Sudecka >>