Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.
Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku.
Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.
1 września obchodziliśmy rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Dokładnie 82 lata temu, w 1939 III Rzesza w porozumieniu ze ZSRR dokonała zbrojnej agresji na Polskę na całej długości granicy międzypaństwowej. Symbolicznymi miejscami rozpoczęcia wojny były nalot na Wieluń, przeprowadzony przez eskadrę 4 Floty Powietrznej feldmarszałka Wolframa von Richthofena, ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik „Schleswig-Holstein” i Obrona Mostów Tczewskich. Agresja wzdłuż całej granicy niemiecko-polskiej nastąpiła zgodnie z dyrektywami „Fall Weiss”. Związek Sowiecki napadł na Polskę 17 września 1939 roku. Inwazja była realizacją postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow. Polska została bez wsparcia sojuszników.
"Polacy do dziś ze zgrozą wspominają, co Sowieci robili po wejściu do Polski. Na porządku dziennym był rabunek, napady i kradzieże. Żołnierze gwałcili kobiety, wchodzili do domów, zabierali ze spiżarni wszystkie zapasy, zabijali zwierzęta domowe. Niektórym wydawało się, że wielu krasnoarmiejców po raz pierwszy widziało na oczy „cywilizowany świat”. Za Armią Czerwoną szły zaś oddziały specjalne NKWD. Sowieckie służby od razu przystąpiły do prześladowań polskiej ludności.
Rozpoczęły się masowe mordy na ludności cywilnej i żołnierzach – jeńcach wojennych. Tysiące osób zostało zesłanych do gułagów leżących w głębi ZSRS. Do Związku Sowieckiego wywożono sprzęt produkcyjny z zakładów przemysłowych, lokomotywy, wagony, samochody, a także żywy inwentarz. Z muzeów, archiwów i bibliotek kradziono (lub niszczono) setki tysięcy dokumentów, książek i dzieł sztuki. Rozpoczęto także likwidację kościołów, które przerabiano na magazyny, kina lub siedziby sowieckiej Ligii Bezbożników (organizacja powstała w 1925 roku i zrzeszała „wojujących ateistów”).
W latach 1939-1945 Sowieci wywieźli prawie 1,5 miliona Polaków w głąb ZSRS. Z niemal 250 tysięcy wziętych do niewoli żołnierzy, około 23 tysięcy oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Tysiące osób zamordowano w niejasnych okolicznościach. Los kolejnych tysięcy ludzi pozostaje do dziś nieznany". (Źródło: https://dorzeczy.pl/historia/201031/17-wrzesnia-1939-agresja-zsrs-na-polske-czwarty-rozbior.html)
Obchody upamiętniające rocznicę sowieckiej napaści odbyły się 17 września, tradycyjnie przed Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny.
82 lata temu armia sowiecka wkroczyła na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Złamano pakt o nieagresji i Polska została zmuszona do wojny na dwóch frontach, co doprowadziło do zniewolenia naszego państwa. Zapraszamy do wspólnego złożenia hołdu poległym obrońcom ojczyzny i ofiarom wojny na Skwerze Solidarności.
Początek o godz. 11.00. Nie zabrakło przemówienia okolicznościowego i programu artystycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9.
Uroczystość uświetniły występy przedstawiające historię agresji sowieckiej na nasz kraj. W czasie obchodów odśpiewano Hymn Sybiraka i złożono kwiaty pod pomnikiem. Po złożeniu kwiatów obchody zakończyły się odśpiewaniem Roty. (Źródło UM Dzierżoniów)
[...] Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę,
W Ojczyzny imię
i w jej cześć
Podnosim czoła dumne.
Odzyska ziemię dziadów wnuk.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg


Kazimierz M. Janeczko
W 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września – rocznicę napadu Rosji na Polskę - Dniem Sybiraka. Dzień ten ma status święta państwowego. W surowych, nieludzkich warunkach dalekiej Syberii wielu z nich zmarło, a ci, którym udało się przetrwać i powrócić do kraju, przypłaciło lata zesłania utratą zdrowia i tragicznymi wspomnieniami. Dzień Sybiraka ma upamiętniać poległych oraz tych, którym udało się powrócić do Ojczyzny, osiedlić w innych krajach, jak również tych, którzy zostali na Syberii.
 
Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.
Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.
Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.
Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.
Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.
Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.


Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku. Obchody w Dzierżoniowie - 17.09.2021.
Foto: Piotr Chałoński, Klub GP Dz.II