POWIAT
IV Rajd Gwiaździsty na Wielką Sowę - pamięci Jerzego Kaszyńskiego...
V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego,
Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021.
Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji służb Bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze wschodu, trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i Historią – św. Jan Paweł II.
W niedzielę 20 czerwca 2021 Obywatelski Ruch Patriotyczny zaprosił do marszu w Góry Sowie by wspomnieć Żołnierzy Niezłomnych, a szczególnie Jerzego Kaszyńskiego, zamordowanego w dzierżoniowskim więzieniu w 1947 roku. Dzięki wsparciu 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, Uzdrowisk Kłodzkich, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Nadleśnictwa Świdnica udało nam się przygotować atrakcyjny program dla uczestników marszu. Wyruszaliśmy jak zawsze z czterech miejsc – Lasocina, Przełęczy Jugowskiej, Przełęczy Sokolej i Przełęczy Walimskiej. Tuż pod szczytem góry, obok końca nieczynnego od lat wyciągu narciarskiego, na sporej łące ustawiliśmy swoje stanowiska. Obok zjazdu na linie i stanowisk strzeleckich ASG przygotowanych przez żołnierzy, było tradycyjne ognisko, pieczenie kiełbaski oraz grochówka z kotła a także ekspozycja broni i elementów uzbrojenia wojskowego przywieziona z Jednostki Wojskowej w Kłodzku. Było to doskonałym uzupełnieniem głównego celu naszego marszu – czyli pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.
W czasie odpoczynku po marszu znalazł się czas by wspomnieć nie tylko Jerzego Kaszyńskiego ale i innych znanych Niezłomnych – gen. Augusta Fieldorfa „Nila”, płk. Łukasza Cieplińskiego, płk. Witolda Pileckiego a także Danuty Siedzikównej „Inki”. Opowiedział o Nich wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa. Poza tym prezes ORP Ireneusz Wagnerowski mówił o celach i zadaniach Stowarzyszenia, podziękował również członkom Świdnickiego Ruchu patriotycznego z udział w rajdzie.
Mimo, "piekielnego" upału i restrykcji pandemicznych w piątej edycji marszu wzięło udział spora grupa osób.
Umiejętne łączenie turystyki, zabawy z wątkami patriotycznymi to celny pomysł na utrwalanie w pamięci kolejnych pokoleń Polaków informacji o niełatwych dziejach naszego kraju. V Marsz Gwiaździsty uznać wypada za udaną imprezę.

Ireneusz Wagnerowski, prezes ORP.
Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021.
V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021.
V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021. V Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego, Żołnierza Niezłomnego - 20.06.2021.
Foto: Stefan Grefling - KGP Dz.II.