DZIERŻONIÓW
Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców - 10.06.2021.

Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców - 10.06.2021.

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.

Od czerwca br. Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami, przy wsparciu partnerskim NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie oraz Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, rozpoczęła realizację projektu „Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej”.
Projekt będzie utrwalał i upowszechniał wiedzę na temat ważnych wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce dekady lat 80. XX w. widzianych z perspektywy indywidualnej mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej. Zadanie obejmie zarejestrowanie i opracowanie wywiadów ze świadkami historii, nagranie relacji wspomnieniowych dotyczących nieżyjących działaczy opozycyjnych, a także digitalizowane i opracowanie archiwaliów związanych z tematyką projektową.
Odwołanie się do archiwaliów i relacji wspomnieniowych pozwoli udokumentować procesy zmian społecznych na poziomie lokalnym, których efektem końcowym w skali makro był upadek komunizmu. Pozyskane źródła historyczne – relacje historii mówionej wzbogacone o dokumenty i zdjęcia z prywatnych zbiorów – posłużą do przygotowania wystawy tematycznej i rozbudowania cyfrowego Archiwum Solidarności dostępnego pod adresem dzierzoniowskiearchiwum.pl.
Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Beata Hebzda-Sołogub
koordynator projektu
 
Opracowanie i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.