MIASTO
81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021.

81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021.

Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami...
Dziesiątego lutego bydlęce wagony
Wywlokły z wschodnich Kresów w lodem skute strony
Północnego bieguna i śniegów Sybiru,
Pod sztychami wschodniego Heroda karnych zbirów,
Ponad dwieście tysięcy Polaków: osadników
Wojskowych, rodzin KOP-u, policjantów, leśników!
Matko - dzieci wleczonych w mróz na stację saniami [...]


W 2021 r. przypada 81. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir. 10 lutego 1940 r. władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przeprowadziły pierwszą (z czterech) masową deportację obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej w głąb państwa sowieckiego - północnej Rosji i zachodniej Syberii. Wywieziono wtedy około 140 tys. ludzi. W nieludzki warunkach transportowano ich na nieludzką ziemię. W czasie transportu deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna. Dyrektor Muzeum Miejskiego podkreślił, że celem wielkiej akcji wysiedlania Polaków w głąb Związku Radzieckiego była rusyfikacja okupowanych terenów.
- Decyzja o deportacji Polaków w głąb ZSRR została podjęta na Kremlu przez Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a zaakceptowana przez Stalina, Mołotowa, Berię, Chruszczowa i innych. Ci sami podjęli decyzję o likwidacji w Katyniu i innych miejscach kaźni polskich oficerów internowanych w Sowieckiej Rosji po dokonanej 17 września 1939 sowieckiej agresji na Polskę - dodał Henryk Smolny.
By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń, Związek Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej, Burmistrz Dzierżoniowa i Muzeum Miejskie Dzierżoniowa zaprosili na obchody 81. Rocznicy I Deportacji Polaków na Sybir. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel Związku Sybiraków, zastępca burmistrza Dorota Pieszczuch, dyrektor Muzeum Miejskiego Henryk Smolny, Florian Kuriata prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie oraz Ireneusz Wagnerowski prezes Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego.
- Dziś pamięć o zesłańcach sybiru jest wciąż żywa, nie tylko dzięki wspomnieniom osób, którym udało się wrócić do ojczyzny, ale także dzięki wielu organizacjom, instytucjom, szkołom, które czczą pamięć rodaków poległych na dalekich rubieżach dziewiczej Syberii. O historii tej nie wolno nam zapomnieć, musi być pielęgnowana i przekazywana dalej młodszym pokoleniom - podreśliła Dorota Pieszczuch.

- W tych dniach nie możemy zapomnieć o żołnierzach wyklętych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę - powiedział Ireneusz Wagnerowski. Czas najwyższy skutecznie rozpowszechnić wiadomości na ich temat, aby pamięć o heroicznej walce i poświęceniu uświadomiła wszystkim, jak wielkie jest pragnienie wolności - dodał.
Przed Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych zapalił znicz pamięci i minutą ciszy uczcił pamięć Niezłomnych.

81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021. 81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021. 81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021. 81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021. 81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021. 81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021.
81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021. 81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021. 81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021. 81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021. 81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021. 81. rocznica deportacji Polaków na Sybir. 10 Luty 2021.
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko, Klub GP Dz.II.