DOLNY ŚLĄSK
Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - 15.12.2020.
Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - 15.12.2020.
Niemal 10 milionów złotych trafi w najbliższych trzech latach w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. W obecnym roku szkolnym programem objętych jest 602 uczniów.
- Rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Chcemy promować kształcenie zawodowe w regionie i dodatkowo mobilizować najlepszych – dodaje marszałek Cezary Przybylski.
GŁÓWNE CELE PROGRAMU:
 • rozwijanie i realizacja aktywności uczniów związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy,
 • wsparcie nauki w zakresie przedmiotów zawodowych oraz postaw kreatywności i przedsiębiorczości,
 • zwiększenie atrakcyjności i popularyzację wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego w szczególności przez dolnośląskie szkoły zawodowe

 • - Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Jako samorząd województwa dostrzegamy dużą potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Chcemy pokazać dolnośląskiej młodzieży, że technika i szkoły branżowe mogą być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE:
  Projekt pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” realizowany będzie w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, Dolnośląskim Zespołem Szkół Medyczno - Sportowych w Świdnicy oraz Politechniką Wrocławską. Stypendysta jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach pn. „Warsztaty dla stypendystów”, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.
  Program skierowany jest do uczniów:
 • branżowych szkół I stopnia i II stopnia,
 • techników,
 • szkół policealnych dla młodzieży.
 • W latach 2020 – 2023 wsparcie stypendialne trafi łącznie do 1800 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, uczniów/słuchaczy publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie całego Dolnego Śląska. Stypendyści są rekrutowani z powiatów należących do subregionów: wrocławskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego oraz legnicko-głogowskiego.
  W tym roku szkolnym przyznano 602 stypendia:
 • 202 w subregionie wrocławskim,
 • 170 w subregionie jeleniogórskim,
 • 109 w subregionie wałbrzyskim,
 • 121 w subregionie legnicko-głogowskim.
 • W każdym roku szkolnym planuje się objąć wsparciem 600 osób. Stypendysta otrzyma wsparcie w łącznej kwocie 4 500,00 zł na okres jednego roku szkolnego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a jego przewidywany budżet wynosi 9 900 000,00 zł.
  Biuro Prasowe
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
  Tel. +48 71 776 93 19
  biuro.prasowe@dolnyslask.pl
  www.dolnyslask.pl