POWIAT
TRZYDZIESTU OŚMIU NIEZŁOMNYCH - 13.12.2020.
TRZYDZIESTU OŚMIU NIEZŁOMNYCH - 13.12.2020.
Draszkiewicz Ryszard, Grządziel Bronisław, Kiełbasa Andrzej, Kozak Jan, Kroczak Władysław, Kunigowski Jan, Maczniewski Stanisław, Mączniewski Stanisław, Przypłata Jerzy, Warczygłowa Ryszard, Wester Dyonizy, Żyła Krzysztof, Bartoszyński Andrzej, Bukalska Irena, Cegiełka Mateusz, Czajkowski Aleksander, Grefling Stefan, Janeczko Kazimierz, śp. Jaruzelski Wojciech, Jarząbek Henryk, Kaczmarczyk Piotr, Kornecki Ryszard, Kozłowska Krystyna, Kozłowski Andrzej, Liburski Jerzy, Pajor Kazimierz, Pajor Irena, Rudzki Bogusław, Rząsa Janina, Spandel Jan, Szymczyk Jerzy, Szymczyk Sabina, Tomczuk Jan, Wagnerowski Ireneusz, Wawrzynowicz Zbigniew, Woźniak Janusz, Wyrwas Leonard, Zieliński Jerzy.
8 grudnia 2013 roku z rąk przewodniczącego dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierza Kimso otrzymałem Medal Niezłomni. Uczestniczyłem w tej podniosłej uroczystości, na której odznaczono 17. związkowców w tym 6. z naszego powiatu. Znalazłem się przez chwilę wśród swoich, wróciły wspomnienia i atmosfera tamtych niezapomnianych dni, kiedy powstawała Solidarność i walczyliśmy o wolność i prawo człowieka do godnego życia, narażając swoje rodziny na represje, siebie na utratę pracy czy też aresztowanie i więzienie. Miałem satysfakcję, że nie zapomniano o nas, ludziach drugiego szeregu Solidarności, którzy swoją codzienną działalnością i pracą dla dobra wspólnego realizowali cele związku. Ile udało się mam osiągnąć - ocenę zostawiam czytelnikom. Swoim synom mogę powiedzieć: w tamtych ponurych latach zachowałem się jak trzeba. A medal jest jednym z najważniejszych odznaczeń, jakie dotychczas otrzymałem - wspomina odznaczony Stefan.
- Życzę wszystkim czytelnikom nie tylko radosnych, ale przede wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, przy polskim stole wigilijnym, z polskimi potrawami oraz Bożego błogosławieństwa na cały Nowy Rok 2021. Prośmy nowonarodzone Dzieciątko Boże, łamiąc się opłatkiem o ustanie pandemii koronawirusa COVID-19
- dodaje Kazimierz, opozycjonista, były wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w latach 1989-1993.

Odznaczenia związkowe
Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” na lutowym posiedzeniu ustanowił Uchwałą nr 12/2011 odznaczenie związkowe nadawane osobom za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność” w walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 roku. Chcemy w ten sposób uhonorować tych wszystkich, którzy w tym okresie aktywnie wspierali działalność struktur związkowych w walce o niepodległość naszej Ojczyzny lub byli za tę działalność represjonowani i dotychczas nie otrzymali żadnego odznaczenia lub tytułu związkowego oraz odznaczenia państwowego. Szczegółowe zasady określa Regulamin przyznawania odznaczenia związkowego zatwierdzony przez Zarząd Regionu Uchwałą ZR nr 26/2011.
Pierwsze odznaczenia zostały wręczone podczas obchodów upamiętniających XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
TRZYDZIESTU OŚMIU NIEZŁOMNYCH - 13.12.2020. TRZYDZIESTU OŚMIU NIEZŁOMNYCH - 13.12.2020. TRZYDZIESTU OŚMIU NIEZŁOMNYCH - 13.12.2020. TRZYDZIESTU OŚMIU NIEZŁOMNYCH - 13.12.2020. TRZYDZIESTU OŚMIU NIEZŁOMNYCH - 13.12.2020. TRZYDZIESTU OŚMIU NIEZŁOMNYCH - 13.12.2020.
Opracował Kazimierz M. Janeczko, redaktor GWP.