DZIERŻONIÓW
Prof. Czarnek będzie stanowił zaporę dla wprowadzania ideologii LGBT do edukacji - 5.10.2020.
Prof. Czarnek będzie stanowił zaporę dla wprowadzania ideologii LGBT do edukacji - 5.10.2020.
Wybór Przemysława Czarnka na nowego ministra edukacji narodowej spotkał się z ogromnym atakiem środowisk oraz polityków lewicowych. Nowy szef MEN słynie z konserwatywnych poglądów, co szczególnie nie podoba się ideologom LGBT, którzy coraz śmielej wdrażali swoją propagandę do szkół. Obawiają się, że dotychczas dość bezkarna ofensywa ideologiczna może zostać po prostu w jakiś sposób zahamowana. Mimo wściekłych ataków środowisk lewicowych, decyzja o wyborze Przemysława Czarnka (na szefa MEN -red.) to dobry ruch Prawa i Sprawiedliwości.

Wydaje się, że będziemy mieli przychylność Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego w osobie prof. Przemysława Czarnka, aby bronić nasze dzieci przed indoktrynacją, demoralizacją – powiedział w sobotnim felietonie „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam prof. Mieczysław Ryba, politolog.
Ta agresja ze strony środowisk lewicowych wynika z tego, że mają świadomość jak ważna jest edukacja, jak ważna jest indoktrynacja, którą oni próbują realizować w edukacji na różnych szczeblach, od przedszkola poprzez szkołą podstawową, średnią i szkołę wyższą.
– Tam się kształtuje najwyższa myśl w narodzie, a zarazem tam kształtują się przyszłe elity, które będą rozstrzygać, w którym kierunku pójdziemy. Na Zachodzie w latach 60. wszystko zaczęło się od uniwersytetów, a skończyło się na instytucjach, jak Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ czy Unia Europejska, a więc dotknęło to nie tylko państwa narodowe, ale i organizacje międzynarodowe – podkreślił prof. Mieczysław Ryba, felietonista.

Zwracamy się z apelem do parających się promocją haseł ideologii gender/LGBT. Zaprzestańcie deprawacji dzieci treściami seksualizującymi osób nieletnich, uczniów szkół. Pozwólcie im na harmonijny rozwój i ukształtowanie swojej seksualności w zgodzie z własnymi potrzebami. Sfera intymna każdego człowieka jest jego sprawą osobistą. Szanujcie godność dzieci. Pozwólcie rodzicom wychowywać dzieci, tak jak gwarantuje im to konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i nauczycielom w zgodzie z polskim prawem oświatowym. Samorządowcom, władzom miasta, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pracownikom oświaty, wychowania i kultury oraz mieszkańcom przypominamy treść nadal aktualnego Oświadczenia Nr 8/2014 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 września 2014 roku w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender.

Oświadczenie RM Dzierżoniowa Nr 8/2014.
Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią oświadczenia i konsekwentne stosowanie postanowień przyjętych w dokumencie w pracy z dziećmi i młodzieżą a rodziców w życiu codziennym.
Przypominamy, że radni Rady Miejskiej Dzierżoniowa na sesji 29 września 2014 r. poparli inicjatywę mieszkańców miasta oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Św. przyjmując oświadczenie w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender.

Kazimierz M. Janeczko
Piotr Pieszczoch
pełnomocnicy i wnioskodawcy PO AK przy parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie