DOLNY ŚLĄSK
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki niej samorządy mogą skuteczniej realizować swoje inwestycje współfinansowane dzięki unijnemu wsparciu. Dziś w obecności wicemarszałka Grzegorza Macko podpisano porozumienie, dzięki któremu powstaną Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Włodarze 28 gmin i powiatów z rejonu Dzierżoniowa, Ząbkowic i Kłodzka podpisali 2 października porozumienie w sprawie utworzenia na tym terenie nowego ZIT-u. To początek drogi do zdobycia dedykowanych dla tego regionu środków z funduszy Unii Europejskiej.

- Nowy ZIT to efekt wielu rozmów i odpowiedź na potrzeby mieszkańców południa Dolnego Śląska. Jestem przekonany, że nowy instrument pomoże zrealizować wiele inwestycji, które pozwolą na dynamiczny rozwój tej części regionu – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko. 

Prace Zarządu Województwa Dolnośląskiego nad kształtem instrumentów terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na nową perspektywę 2021-2027 trwają od marca tego roku. Zakres tematyczny Polityki Spójności na najbliższe lata obejmuje 5 celów, natomiast tzw. ZIT-y będą realizować głównie założenia ostatniego z nich:

  • Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
  • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna. Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.
  • Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych.
  • Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych
  • Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie służące realizacji regionalnych strategii rozwoju. Przy jego pomocy będą realizowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi poszczególnych obszarów województwa. W województwie dolnośląskim ZIT-y funkcjonowały do tej pory wokół Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracji Wałbrzyskiej i Aglomeracji Jeleniogórskiej. Teraz dołącza do nich m.in. ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki.

Nowy instrument będzie realnym i skutecznym narzędziem rozwoju terytorialnego na obszarze południa województwa. Powstanie nowego ZIT-u to efekt współpracy i dialogu między samorządem województwa, a samorządami lokalnymi. Do końca października przedstawiciele poszczególnych obszarów mają przekazać Zarządowi Województwa zarysy strategii/planów działań wraz z listą projektów planowanych do realizacji, a także informację dotyczącą planowanej formy współpracy.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Tel. +48 71 776 93 19
biuro.prasowe@dolnyslask.pl
www.dolnyslask.pl

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 2.10.2020.
Foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.
Relacja filmowa doba.pl >>