DOLNY ŚLĄSK
Stypendia dla uczniów szkół zawodowych na Dolnym Śląsku - 01.09.2020.
Stypendia dla uczniów szkół zawodowych na Dolnym Śląsku - 01.09.2020.
Stypendia warte niemal 10 milionów złotych otrzymają uczniowie szkół zawodowych na Dolnym Śląsku. Środki pochodzą z budżetu województwa, budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Mocną pozycję na starcie zapewnia solidnie zorganizowane szkolnictwo zawodowe, dlatego systematycznie wspieramy te placówki i ich uczniów. Jestem przekonany, że nasz program stypendialny pomoże podnosić kwalifikacje i będzie dodatkowo promował szkolnictwo zawodowe - wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.
Celem pomocy stypendialnej jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja kształcenia zawodowego oferowanego przez dolnośląskie szkoły zawodowe wśród młodzieży. Dodatkowo służy budowaniu i umacnianiu kompetencji kluczowych na rynku pracy, a także mobilizowaniu do dalszej pracy nad własnym rozwojem.
Projekt wsparcia stypendialnego zaplanowany jest na 3 lata i w sumie obejmie 1800 uczniów. Każdy z nich otrzyma 450 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Dodatkowo stypendyści zobowiązani będą do uczestniczenia w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe – tzw. „Warsztatach dla stypendystów” – organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.
- O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Chcemy promować kształcenie zawodowe w regionie i dodatkowo mobilizować najlepszych – dodaje marszałek Cezary Przybylski.
Termin naboru wniosków w rozpoczynającym się roku szkolnym to 1-30 września. Projekt realizowany będzie w latach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023. Więcej informacji na: www.centrumzamek.pl/dolnoslaski-program-pomocy-stypendialnej/

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Tel. +48 71 776 93 19
biuro.prasowe@dolnyslask.pl
www.dolnyslask.pl