MIASTO
Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie i jego przyszłość... 
Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie i jego przyszłość - 04.03.2019.
W rok 2019 NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie spółka z oo. wszedł ze sporymi kłopotami finansowymi. Można rzec – nic nowego – ale pamiętać wypada, że gdy w 2015 roku likwidowano oddział ortopedyczny, Zarząd spółki zapewniał, iż po zamknięciu tego rzekomo najbardziej kosztochłonnego oddziału będzie już tylko lepiej. Niestety dziś jest inaczej. Mimo, że nie znamy jeszcze sprawozdania finansowego za 2018 rok, z relacji pana prezesa spółki, przedstawionej radnym powiatu 26 lutego, wynika spora strata za ubiegły rok – ok. 3,5 mln zł.
Dlatego lutowa sesja Rady Powiatu poświęcona była właśnie sytuacji Szpitala Powiatowego. Już podczas przyjmowania budżetu dla naszego powiatu na rok 2019 głosami większości radnych PO/N oraz OBS-u zdecydowano o przeznaczeniu na dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego kwotą 3 mln zł. Nasz ośmioosobowy klub radnych PiS nie poparł tego projektu, bo ani zarząd powiatu ani przedstawiciele organów spółki nie umieli przekonująco wyjaśnić powodów podjęcia takiej decyzji.

Po wprowadzeniu w 2017 roku sieci szpitali przez Ministerstwo Zdrowie nasz szpital zaliczony został do grupy I stopnia (jest takich 18 na Dolnym Śląsku). Trzy szpitale – w Świdnicy, Kłodzku i Zgorzelcu MZ zaliczyło do grupy II stopnia, dla których kwoty kontraktów są znacząco wyższe. Jednym z wymogów znalezienia się w tzw. II stopniu jest posiadanie większej ilości oddziałów specjalistycznych. Może i u nas byłoby lepiej gdyby nie decyzja o likwidacji ortopedii w 2015 roku? No ale wtedy nie mówiono jeszcze o sieci szpitali…
Oczywiście pamiętać trzeba o tzw. obiektywnych problemach związanych z kontraktami zawieranymi przez szpital z NFZ, z kosztami wynegocjowanych przez personel medyczny porozumień płacowych i bazą lokalową naszego szpitala.
Ponadto zalecenia Wojewódzkiej Stacji San.-Epid. zmuszają zarząd spółki do wykonania wielu niezbędnych prac, w celu dostosowania szpitala do wymogów san.-epid. Z relacji pana prezesa wynikało, że nie wszystkie z nich będzie można zrealizować w wyznaczonym terminie a część nie da się wykonać w istniejących obecnie pomieszczeniach szpitalnych.
Obawę naszą jako klubu radnych PiS budzi także złożony przez pana prezesa szpitala wniosek do wojewody dolnośląskiego o zgodę na likwidacje 46 łóżek szpitalnych. Rozumiemy względy ekonomiczne, ale czy taka sytuacja nie zaowocuje zmniejszeniem ryczałtów z NFZ?

O problemach pacjentów na szpitalnej izbie przyjęć wypada napisać osobno…
Czy inwestycyjne plany zarządu spółki związane z wykonaniem nowego budynku w Dzierżoniowie pozwolą rozwiązać problemy finansowe i wykonać zalecenia organów kontrolnych pokażą najbliższe miesiące – będziemy się temu przyglądać i informować o tym mieszkańców powiatu na bieżąco…
Janusz Maniecki, radny RP Dzierżoniów, Klub PiS.