DOLNY ŚLĄSK
Restart Baltic Sea Region
Restart Baltic Sea Region - 03.07.2020.
Jak stworzyć skuteczny system pomocy przedsiębiorstwom w kryzysie? Firma boryka się z trudnościami, traci płynność finansową, odchodzą kluczowi pracownicy, rezygnują klienci, brakuje pomysłów i finansów na przetrwanie czy rozwój… to problem wielu przedsiębiorstw. Z pomocą przychodzi im finansowany ze środków unijnych projekt Restart BSR.
BSR 2020
Ogólnoświatowa pandemia wirusa COVID-19 jest obecnie wielkim wyzwaniem dla wielu gospodarek, a łagodzenie jej skutków będzie długofalowym i trudnym procesem. Problem zapobiegania upadłości firm od lat w Europie nie był traktowany jako coś, czym należy zająć się i wdrożyć systemowo. Wiele firm dziś boryka się z trudnościami, traci płynność finansową, rezygnują klienci, brakuje pomysłów i finansów na przetrwanie czy rozwój.
Obecnie nie ma w naszym kraju jednolitego i skutecznego systemu pomocy takim firmom, a przedsiębiorstwa na skraju upadłości traktowane były dotąd wręcz jak „zło konieczne” i nie mogły uzyskać pomocy czy fachowego doradztwa, jakie kroki podjąć, aby uratować sytuację czy zminimalizować upadek. Tak było i jest nadal także w wielu krajach europejskich.
Na szczęście od kilku lat zmienia się podejście do budowania narzędzi prawnych i ekonomicznych oraz zaczyna się powoli tworzyć system pomocy w formie doradztwa i monitoringu. Jak wiadomo, upadek firmy rodzi szereg dalszych konsekwencji – od finansowych, po utratę pracy wielu ludzi, problemy społeczne, rodzinne czy nawet psychiczne i egzystencjalne. Warto jest więc podać rękę „tonącemu”, aby uratować firmę, ludzi i majątek, a czasem nawet rodzinę.
Pomocna dłoń Unii Europejskiej
UUnia Europejska w wydanej Dyrektywie z 20 czerwca 2019 r. (COM/2016/0723- 2016/0359) narzuca na państwa członkowskie wypracowanie podejść i mechanizmów dla takiej pomocy. Wiele dzieje się także na gruncie rządowym – wprowadzenie Polityki Nowej Szansy, prace przy Ministerstwie Sprawiedliwości nad tworzeniem nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego czy projekty w Ministerstwie Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ogromne znaczenie mają także oddolne inicjatywy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, podejmowane w ostatnim czasie przez różne podmioty jak Fundacja Firmy Rodzinne z Poznania (w projekcie Early Warning Europe) czy Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z Wrocławia w projekcie Restart BSR, finansowanym z funduszy Interreg Baltic Sea Region.
Projekty ze środków INTERREG BSR na region Morza Bałtyckiego to projekty, których celem jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpraca na rzecz bardziej innowacyjnego, bardziej dostępnego i zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Z tych właśnie środków finansowany jest Program Restart BSR, którego beneficjentem i partnerem wiodącym jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z Wrocławia. Projekt Restart BSR dotyka problemów, które wymagają wspólnej reakcji partnerów z kilku krajów regionu Morza Bałtyckiego, tj. Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Nie bez znaczenia dla projektu jest wykorzystanie doświadczeń Danii, która od 10 lat buduje i rozwija system pomocy firmom, jako pionierski w Europie. [...]
Autor tekstu – Dorota Sało – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz Kierownik projektu Restart BSR >>

Dział Informacji i Promocji Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4; 53-611 Wrocław
tel. (71) 77 65 813; (71) 77 65 802
info.dip@umwd.pl
www.dip.dolnyslask.pl