NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego Prezydenta.... Ważny list Piotra Dudy do członków SOLODARNOŚCI - 07.05.2020.
"Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego Prezydenta...". Ważny list Piotra Dudy do członków "SOLIDARNOŚCI" - 07.05.2020.
Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego Prezydenta, który wielokrotnie stawał po stronie Solidarności w sytuacjach konfliktowych i wspierał nasz Związek, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań lub łamał zasady dialogu społecznego - pisze do członków Solidarności przewodniczący Związku Piotr Duda, wyliczając najważniejsze osiągnięcia będące realizacją postulatów "Solidarności" zapisanych w "Umowie programowej" z Andrzejem Dudą z 2015 roku.
W imieniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność apeluję do wszystkich Członków i Sympatyków Związku o poparcie w najbliższych wyborach kandydatury obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy. W naszej ocenie jest On gwarantem zachowania dotychczasowej propracowniczej i prospołecznej polityki, dającym nadzieję na realizację kolejnych naszych postulatów - czytamy w liście Piotra Dudy.
Źródło: https://tysol.pl/a47681--Dokonalismy-tego-przy-wsparciu-urzedujacego-Prezydenta-Wazny-list-Piotra-Dudy-do-czlonkow-S-