SPOŁECZEŃSTWO
Co konkretnie zmienia się od środy 25 marca? SIEDEM KLUCZOWYCH PUNKTÓW - 25.03.2020.
Co konkretnie zmienia się od środy 25 marca? SIEDEM KLUCZOWYCH PUNKTÓW - 25.03.2020.
Rząd wdraża kolejne ograniczenia dot. koronawirusa. Premier: „Jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje. Nie można spocząć na laurach”

Co to konkretnie oznacza?
1. Rozporządzenie wchodzi w życie od 25 marca, tj. od środy.
2. Najważniejszym punktem jest ZAKAZ przemieszczania się za wyjątkiem pracy, wolontariatu w walce z COVID, uczestniczeniem w wydarzeniach religijnych oraz „niezbędnych spraw życia codziennego”.
3. Środki transportu zbiorowego działają, ale jednorazowo może nimi jechać nie więcej niż tyle osób, ile liczba miejsc siedzących podzielona przez 2.
4. W wydarzeniach kościelnych może brać udział jednocześnie nie więcej niż 7 osób łącznie ze sprawującymi posługę.
5. Zakaz zgromadzeń, imprez etc. za wyjątkiem takich, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny oraz osoby pozostające w stałym pożyciu.
6. W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy czyli istotne ograniczenie działalności galerii handlowych oraz całkowity zakaz wszelkiej działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
7. Wciąż działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy (dziś ponad 10000 osób). Wyłączone są jedynie osoby, które podróżują w związku ze służbą jaką pełnią.
Więcej informacji na temat nowych obostrzeń można znaleźć na stronie rządowej.

mk/informacja własna autor: Zespół wPolityce.pl