MIASTO
''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020.
"Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami..."
80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020.
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami...
Dziesiątego lutego bydlęce wagony
Wywlokły z wschodnich Kresów w lodem skute strony
Północnego bieguna i śniegów Sybiru,
Pod sztychami wschodniego Heroda karnych zbirów,
Ponad dwieście tysięcy Polaków: osadników
Wojskowych, rodzin KOP-u, policjantów, leśników!
Matko - dzieci wleczonych w mróz na stację saniami [...]

W 2020 r. przypada 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir. 10 lutego 1940 r. władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich  przeprowadziły pierwszą (z czterech) masową deportację obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej w głąb państwa sowieckiego – północnej Rosji i zachodniej Syberii. Wywieziono wtedy około 140 tys. ludzi. W nieludzki warunkach transportowano ich na nieludzką ziemię. W czasie transportu deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna.
By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń, w Dzierżoniowie organizowano obchody: „Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...” 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir. W uroczystościach uczestniczyli Sybiracy, burmistrz Dariusz Kucharski, dyrektor Muzeum Miejskiego Henryk Smolny wraz z pracownikami, delegacje: Sybiraków wraz z pocztem sztandarowym, Kresowiaków, Prawa i Sprawiedliwości, placówek oświatowych i mieszkańców miasta.
Dziś pamięć o zesłańcach sybiru jest wciąż żywa, nie tylko dzięki wspomnieniom osób, którym udało się wrócić do ojczyzny, ale także dzięki wielu organizacjom, instytucjom, szkołom, które czczą pamięć rodaków poległych na dalekich rubieżach dziewiczej Syberii. O historii tej nie wolno nam zapomnieć, musi być pielęgnowana i przekazywana dalej młodszym pokoleniom.
''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020. ''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020. ''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020. ''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020. ''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020. ''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020.
''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020. ''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020. ''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020. ''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020. ''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020. ''Racz wysłuchać trosk naszych i módl się za nami...'' 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir – 10.02.2020.
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.
Fragment wiersza Mariana Jonkajtysa "Modlitwa Sybiraków do Matki Boskiej Jasnogórskiej".