MIASTO
Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019.
Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019.
Migrację Polaków z Kresów po drugiej wojnie światowej, potocznie nazywaną błędnie mianem repatriacji, należałoby nazwać raczej przesiedleniem (często przymusowym), a czasami wręcz wypędzeniem.
Jesienią 1944 roku rozpoczęły się przesiedlenia  Polaków z terenów wschodnich Rzeczypospolitej za nową granicę na Bugu, na tzw. Ziemie Odzyskane a na wschód – polskich Ukraińców i Białorusinów. Kresowiacy musieli odejść z ziem zamieszkanych przez nich od wielu stuleci, z którymi związani byli mocnymi więzami uczuciowymi i historycznymi. Ogromna większość przybyła na nowe tereny osiedlenia wbrew własnej woli, w warunkach realnego przymusu.

13 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej” realizowanego przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami we współpracy ze Stowarzyszeniem Kresowian w Dzierżoniowie, Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie.

Do współpracy projektowej zostali zaproszeni kresowiacy oraz młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, która wzięła udział w warsztatach przygotowujących do pracy z ustnymi wspomnieniami i podjęła się zadania prowadzenia wywiadów. W ramach projektu nagrano relacje świadków historii, pozyskiwano i zdigitalizowano stare fotografie i dokumenty dokumentujące losy seniorów i ich rodzin. „Przesiedleńcy musieli nieraz po kilka tygodni czekać na stacjach kolejowych na odejście pociągu, często bez możliwości ugotowania jedzenia, schronienia się przed deszczem czy zimnem, ciągle narażeni na rabunki. System taki – podobnie jak sama rejestracja – otwierał szerokie pole dla korupcji. Łapówki należało zapłacić za samo wejście do pociągu, jego ruszenie ze stacji początkowej, potem zaś z każdego przystanku, zwłaszcza z wielodniowego nieraz postoju na granicy" - wspominają Kresowiacy. Efektem przedsięwzięcia jest rozbudowana i wyposażona w nowe funkcje strona tematyczna – Kresowe Archiwum, udostępniona w ramach serwisu Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa, które gromadzi świadectwa historii mówionej, a także archiwalia związane z historią mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej. Projektem kieruje dr Beata Hebzda-Sołogub. Podczas podsumowania projektu zaprezentowano pamiątkowy film ze wspomnieniami Kresowian oraz zaprezentowano album autorstwa Beaty Hebzdy-Sołogub „Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej". Krzysztof Hebzda zaprezentował i omówił sposób korzystania z serwisu internetowego Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa (http://dzierzoniowskiearchiwum.pl/). Na szczególne podziękowania zasłużyła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, która podczas wakacji przeprowadziła wywiady z Kresowianami - mieszkańcami ziemi dzierżoniowskiej.
Uroczystość podsumowująca projekt, która odbyła się w Muzeum, zgromadziła przede wszystkim Kresowian i seniorów, młodzież, przedstawicieli samorządu lokalnego i lokalnych mediów. W wydarzeniu uczestniczyli: zastępca burmistrza - Dorota Pieszczuch, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Roman Kowalczyk, skarbnik miasta - Marzenna Lasota-Darowska, sekretarz miasta – Anna Grochowina oraz prezes Stowarzyszenia Kresowian - Florian Kuriata.
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Kazimierz M. Janeczko, Klub GP Dzierżoniów II.
Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019.
Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019.
Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019. Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej - 13.12.2019.
Foto: Kazimierz M. Janeczko ORP.
Mam przyjemność poinformować, że portal Dzierżoniowscy Artyści, od 19 listopada 2019 roku, jest dostępny pod adresem:
http://www.st-orp.pl/artysci/index.php