MIASTO
Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019.
Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019.
Każdy dzierżoniowianin ma zapisaną w sobie indywidualną historię, jego życie jest swoistą relacją z tego, co minęło.

Nawet w znanych opowieściach można odnaleźć nowe wątki i nieznane dotąd fakty. 22 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie drugiej edycji projektu „Historie mówione dzierżoniowian” realizowanego przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami we współpracy partnerskiej z Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie.

Działania projektowe skupiały się na rejestrowaniu relacji mówionych świadków minionych wydarzeń z życia Dzierżoniowa, pozyskiwaniu i digitalizowaniu starych fotografii i dokumentów związanych z miastem. Do współpracy projektowej zostali zaproszeni seniorzy oraz młodzież Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie, która wzięła udział w warsztatach przygotowujących do pracy z ustnymi wspomnieniami i podjęła się zadania prowadzenia wywiadów. W ramach projektu nagrano relacje 15 świadków historii. Wywiady prowadzone z seniorami w zasadniczej części dotykały przeszłości miasta, jego historii, zmieniającej się topografii, przekroju społecznego i narodowościowego, relacji panujących pomiędzy mieszkańcami, warunków życia w mieście, mikrohistorii dzierżoniowskich zakładów pracy, klubów sportowych czy instytucji życia publicznego. Sporą część każdego nagrania zajęły relacje wpisujące się w szeroki kontekst obejmujący ważne tematy z historii Polski czasów powojennych. Efektem przedsięwzięcia jest rozbudowana i wyposażona w nowe funkcje strona tematyczna – Archiwum Historii Mówionych Dzierżoniowian – udostępniona w ramach serwisu Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa (pod adresem: dzierzoniowskiearchiwum.pl), które gromadzi świadectwa historii mówionej, a także archiwalia związane z historią miasta i jego mieszkańców. Po zakończeniu realizowanego projektu udostępnia ponad 300 fragmentów relacji ustnych i ponad 900 archiwaliów. Projektem kieruje dr Beata Hebzda-Sołogub.
Podczas drugiej edycji programu przedstawiono prezentację multimedialną przybliżającą ideę projektu i otwarto wystawę „Historie mówione dzierżoniowian”. Krzysztof Hebzda zaprezentował i omówił sposób korzystania z serwisu internetowego Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa (http://dzierzoniowskiearchiwum.pl/). Na szczególne podziękowania zasłużyła młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie, która podczas wakacji przeprowadziła wywiady z mieszkańcami miasta.
Uroczystość podsumowująca projekt, która odbyła się w Muzeum, zgromadziła przede wszystkim seniorów, młodzież, przedstawicieli samorządu lokalnego, reprezentantów partnerskich instytucji i lokalnych mediów. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Dolnośląski - Jarosław Kresa. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu Patriotyzm Jutra, oraz z budżetu miasta.
Kazimierz M. Janeczko, Klub GP Dzierżoniów II.
Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019.
Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019.
Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019. Druga edycja projektu „Historie mówione dzierżoniowian” - 22.11.2019.
Foto: Archiwum STF.
Relacja filmowa Krzysztof Bachiński STF >>
Mam przyjemność poinformować, że portal Dzierżoniowscy Artyści, od 19 listopada 2019 roku, jest dostępny pod adresem:
http://www.st-orp.pl/artysci/index.php