Watteau Antoine 1684-1721.


Watteau Antoine
Francuski malarz rokokowy. Urodził się w roku 1684 w Valenciennes. Dobrze prowadzone interesy przez ojca Antoine pozwalają mu na podjęcie edukacji. Mody Watteau bardzo wcześnie objawiał zamiłowanie do rysunku. Rodzice dają mu szansę i wieku jedenastu lat zapisują go do pracowni Jacques-Alberta Gerina. Z początku, zainspirowany flamandzkim malarstwem rodzajowym, malował oberże i sceny wojskowe. Młode lata spędzone w Paryżu (od 1702 roku) umożliwiły mu zetknięcie się z modnym malarstwem francuskim, a w szczególności z ozdobnymi stylami i scenografią teatralną. Pozostawał pod wpływem Giorgione'a i Rubensa. Wykształcił nową kategorię malarstwa rodzajowego, znanego jako féte galante. Były to wymyślne sceny ukazujące elegancko ubranych młodych ludzi uczestniczących w rozrywkach na świeżym powietrzu. Jeden z jego obrazów, Odjazd na Cyterę (1717 - Luwr, Paryż), zapewnił mu członkostwo w Akademii Francuskiej. "Watteau nie miał prawdziwego mistrza, ani prawdziwych uczniów, nie zapomniała wszakże o nim potomność i to stanowi najlepszą miarę jego geniuszu." tak napisał o nim w roku 1968 M. Roland-Michel. Antoine Watteau umiera 18 lipca 1721 roku w Nogent-sur-Marne.
       
       
       
       


Copyright © 2002, KMJ-net, Kazimierz M. Janeczko