Puget Pierre - rzeźby.


PUGET PIERRE
Pierre Puget uważany jest za największego francuskiego rzeźbiarza doby baroku. Jedną z najwcześniejszych jego prac, ukończoną w 1656 roku, są kariatydy ratusza w Tulonie. Najsłynniejsze swe dzieło - Milona z Koryntu - wykonał dla pałacu Ludwika XIV w Wersalu. Artysta w swoim dorobku ma również wspaniałe obrazy i rysunki. Obraz Wniebowzięcie Matki Boskiej jest obecnie przechowywany w Marsylii.
       
       
       
       


Copyright © 2002, KMJ-net, Kazimierz M. Janeczko