Ingres Jean 1780-1867.


Ingres Jean Auguste Dominique
Malarz francuski. Urodził się w roku 1780 w Montauban, zmarł w roku 1867 w Paryżu. Był uczniem J.L. Davida i czołowym przedstawicielem stylu neoklasycznego. W latach 1807-1820 studiował i tworzył w Rzymie. Rozpoczął tam cykl obrazów z odaliskami - zmysłowych aktów kobiecych. Następnie wyjechał do Florencji, by w 1824 roku powrócić do Francji. Jego portrety z lat 40-tych i 50-tych charakteryzuje dbałość o szczegóły i staranne wykończenie prac. Do jego najwcześniejszych prac zalicza się portret Napoleona. Później malował sklepienia Luwru i katedry w Autun. Jego spory z romantykami oraz charakter jego stylu można tłumaczyć przedkładaniem przez artystę rysunku nad kolor. Talent Ingresa do rysunków widoczny jest zwłaszcza w jego portretach ołówkowych, z których wiele powstało podczas pierwszego pobytu artysty we Włoszech. W malarstwie portretowym Ingres stworzył arcydzieła, np. portret pana de Norvins (National Gallery, Londyn) oraz pani de Sennones (Musée de Nantes). Swe dzieła, w tym 4 000 szkiców oraz wiele płócien, Ingres zapisał w spadku utworzonemu w roku 1843 Musée Ingres w Montauban.
       
       
       
       

Copyright © 2002, KMJ-net, Kazimierz M. Janeczko