François Boucher 1703-1770.


François Boucher Francuski malarz doby rokoka. Urodził się w roku 1703 w Paryżu, zmarł w roku 1770 w Paryżu. Wywodzący się ze skromnego środowiska malarz robi nadzwyczajną karierę: pracuje dla króla Ludwika XV, dla markizy de Pompadour, dla królewskich manufaktur, dla obcych dworów, dla kolekcjonerów prywatnych. Regularnie wystawia na Salonie Paryskim i jego obrazy są przyjmowane z entuzjazmem przez publiczność i krytykę. Dopiero pod koniec życia jego gwiazda blednie, malarz wychodzi z mody i traci popularność. Twórczość Bouchera mocno związana jest z faworytą królewską, panią de Pompadour. Markiza ma pełną swobodę działania w sprawach sztuki. Wpływowa dama powierza mu liczne i prestiżowe prace, między innymi dekoracje pałaców, w których przyjmuje króla, wiąże go z działalnością rozkwitających manufaktur królewskich. Dzięki niej Boucher namaluje kilka najlepszych obrazów, do których zaliczają się wspaniałe portrety możnej protektorki.
       
       
       
       


             

Copyright © 2002, KMJ-net, Kazimierz M. Janeczko