ARS POETYKA

moja poezja jest jak
rybak
haczyk
złota rybka
mówiąca ludzkim głosem